• Vaar 1
 • Vaar 2
 • Vaar 3
 • Vaar 4
 • Vaar 5

Mjølkebønder - gje Brekk noko å tygge på!

Skriv ut E-post
Desse håpar at alle mjølkebønder i Valdres svarar på spørjeundersøkinga. Frå Venstre Kåre Skogstad, Lars Kvissel, Aslag Hamre, Anne Sebu Røllång, Henrik Grøndalen og Guri Grønolen. Foto: Nils Rogn


måndag 16. april 2012 14:21, Nils Rogn

Før påske vart det sendt ut ei spørjeundersøking til alle mjølkebøndene i Valdres. Målet er å få svar på kva mjølkebøndene vil for framtida.

Bondelaga, Bonde- og småbrukarlaga, TINE Produksjonslaga, Valdres Natur- og Kulturpark og Fylkesmannen i Oppland står saman om undersøkinga. Kva må til for at mjølkebonden skal satse for framtida? Kva kan dei som ikkje lenger driv aktivt ha av innspel som kan hjelpe til å gje svar på dette? Ved å svare på spørjeundersøkinga har mjølkebonden i Valdres ein god moglegheit til å gje Lars Peder Brekk saklege innspel.

Fleire svar gjev større tyngde

Margaret Eide Hillestad.
Margaret Eide Hillestad.

Det praktiske rundt undersøkinga er det Landbrukets Utredningskontor som gjennomfører. Her er det høg fagleg kompetanse til å laga gode analysar og gjennomføring av spørjeundersøkingar. - Det er viktig for eit truverdig resultat at flest mogleg svarar. Fleire svar gjev større tyngde i argumenta overfor myndigheiter og opinionen, seier Margaret Eide Hillestad hjå Landbrukets Utredningskontor.

Frist 23. april

- Det har til no har kome inn 158 svar på undersøkinga. Det tilsvarar ein svarprosent på opp mot 50, noko som er bra, seier Guri Grønolen. – Me takkar alle som har svara, og håpar at nokre fleire sender inn sine svar før fristen.

Henrik Grøndalen representerer Tine Produsentlaga i Valdres samt Bondelaget, og Kåre Skogstad representerer også Tine Produsentlaga samt Småbrukarlaget. Dei er samstemde: – Mange har svara, men me treng så stor oppslutning som mogleg. Det er enno ikkje for seint, send inn svaret ditt innan 23. april!

Direktelink til undersøkinga

 

Valdres no:

Sosiale medier

Sminking av budeia, ikkje heilt daglegdags!Filmduoen Yngve Ask og Ida Strømstad med budeia Ida Østvold i midten.Godkjenningsbrevet for UNIK SMAK

SISTE: Buføring til Leirholsstølen

Festivalar


 • Festivalar
 • Festivalar
 • Festivalar
 • Festivalar
 • Festivalar
 • Festivalar
 • Festivalar

Sjå alle festivalar

VLMS_logo_farge.jpg