Håper tilskudd vil øke bosettingen

Siv Byfuglien, kommunalsjef i Etnedal kommune, håper at tilskuddsordningen treffer og at det blir mer bosetting både i Bruflat sentrum og kommunen ellers. (Foto. Lene Hovi)

Nylig ble det vedtatt en tilskuddsordning for å stimulere til økt bosetting i Etnedal kommune. Et nytt boligfelt i sentrum av Bruflat er også straks ferdig regulert. Både tilflyttere og lokale førstegangsetablerere er målgruppen for initiativet.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Opp til 300.000 kroner

Utgangspunktet for tilskuddsordningen var kommunens vedtatte befolkningsutviklingsplan, med ulike tanker og tiltak for å tiltrekke seg nye innbyggere, og det er knyttet spenning til å se om tiltaket treffer.

Kommunalsjef i Etnedal kommune, Siv Byfuglien, har allerede notert seg en henvendelse, bare dager etter at tilskuddsordningen ble gjort kjent.

- Det er en veldig fin start. Kommunepolitikerne har ønsket seg en tilskuddsordning lenge, og tenkte i utgangspunktet på oppføring og rehabilitering av boliger. Formålet med ordningen er å øke bosettingen, og i det ligger det jo at du ikke skal bo her fra før for å kunne motta tilskudd. Men det er også viktig for oss at ungdommen som er oppvokst i kommunen, kan få lyst og anledning til å bli boende her. Derfor har vi lagt til et vilkår om at du kan være førstegangsetablerer, men at du ikke eier eller har eid bolig her tidligere, forteller Byfuglien.

Oppfyller du villkårene kan du få tildelt hele 300.000 kroner fra kommunen hvis du velger å bygge din egen bolig. Velger du kjøp av eksisterende bolig, kan du få 20 prosent av kjøpesummen, inntil 200.000 kroner.

Les mer om tilskuddsordningen og villkårene for å motta tilskudd her

Evalueres etter tre år

Det er ikke lagt til grunn noen vilkår om hva tilskuddet skal kunne brukes til. Utgangspunktet har jo vært oppføring eller rehabilitering, men i praksis vil vi ikke stille krav om at det skal dokumenteres rehabiliteringskostnader. Det betyr at tilskuddet kan benyttes til «hva som helst», så lenge du fyller vilkårene om at du bygger eller kjøper bolig, og blir boende der selv i minst fem år.

- Vi er veldig spent på om tilskuddsordningen vil ha den effekten vi ønsker oss. Den skal evalueres etter tre år, og da får vi se om vi har fått nye innbyggere som gjør ordningen til en suksess, sier Byfuglien.

Bruflatjordet er ventet ferdig regulert i løpet av høsten

Liv i sentrum

Reguleringsplanen for Bruflatjordet, som ligger i Bruflat sentrum, blir trolig lagt fram for kommunestyret til første gangs behandling før sommeren, og vil da være på høring gjennom sommeren. I tillegg har kommunen ferdig regulerte boligtomter i Hauglia og på Moajordet.

- Planen vil i hovedsak legge til rette for boliger med høy utnyttelsesgrad, og det er foreslått å sette av et areal til parsellhager. Endelig vedtak håper vi kan skje i løpet av høsten, avslutter Byfuglien.

I tillegg har kommunen byggeklare tomter i Hauglia og på Moajordet

Mer om Etnedal kommune
Velg Valdres
Flere nyheter fra Velg Valdres

Vang kommune har også tilskuddsordning for boligbygging