Vil forebygge utenforskap hos ungdom

Et allsidig program med dialog, aktiviteter og sterke historier var satt sammen på Nøsen Yoga og Fjellhotell. (Foto: Aya Strand)

Stiftelsen Back in the Ring og Stiftelsen Nøsen Rehabiliteringssenter inviterte 15. september til et dialogseminar og fagdag om unge som faller utenfor i skole og arbeidsliv. 

Tekst: Aya Strand
Valdres Natur- og Kulturpark

Utenforskap blant ungdom kan føre med seg en rekke konsekvenser. Dette ønsket hotelldirektør på Nøsen, Alexander Medin, å belyse samt finne måter å endre en negativ spiral.

Fagfolk fra forskjellige sektorer i Valdres og Hallingdal tilbrakte dagen på Nøsen Yoga og Fjellhotell for å starte en dialog mellom regionene; hvordan kan vi hjelpe ungdommen?

Aktiv problemløsning

Dagen startet med kaffe og introduksjon til temaet. Det var tunge temaer på bordet, men det førte til et sterkt og positivt engasjement. Samlingen bestod av fagfolk, Back in the ring-deltakere og ungdom som har kjent på nettopp utenforskap.

Nøsen er kjent for å bringe mennesker sammen, uavhengig av alder, utdanning, erfaring eller bakgrunn. Alle som deltok denne dagen fikk være med på en yogaøkt, smake mat som er ment å balansere kropp og sjel, det ble også vakker sang og gitarspill.

En 15 punkts spørsmål-liste var utgangspunkt for dialog og gruppearbeid denne fagdagen.
Se spørsmålene nederst i saken.

- Vi møter hele livet her

Deltaker: Aksel Larsen (33) er på Nøsen som frivillig for å praktiskere yoga. (Foto: Aya Strand) 

Aksel har vært på Nøsen i rundt tre måneder og deltok på fagdagen. Han kom til Nøsen som frivillig for å ta et dypdykk i yogapraksisen, komme nærmere det som er viktig for han og føle på mange gode følelser rundt det å sameksistere med andre uavhengig av levd erfaring, kunnskap og alder.

- Menneskene jeg møter her og selve plassen samsvarer med mine egne verdier og det er veldig givende å være frivillig. Her blir det mindre skille mellom hva som er jobb, privat og fritid. Vi lever, jobber og bor sammen og da får vi et større samhold, forteller han.

Aksel har en bachelorgrad i folkehelsearbeid fra Høgskolen i Innlandet. Bacheloroppgaven hans omhandlet psykisk helse og pust, og han har vært med å utforme en veileder for lærere i videregående skole, for at de som er lærere lettere kan fremme psykisk helse med rådgiving fra en veileder.

- Når det kommer til ungdom og utenforskap, finnes det håp og muligheter. At vi sammen må fortsette å ha tillit til det gode i oss selv.

Back in the ring - Fra utagering til utvikling

Deltaker: Mats Pettersen (60) har bodd på Nøsen i 10 måneder og har en sterk historie å dele. (Foto: Aya Strand)

Mats kom til Nøsen etter 12,5 år med sammenhengende soning og en tung, kriminell fortid. Den livsstilen har han nå lagt bak seg, men den har formet han - og utenforskap er noe han har kjent på hele livet. Å være på Nøsen, oppe i fjellheimen og nær naturen gjør han godt.

Fant sitt vendepunkt

Han mistet begge foreldrene sine i ti års-alderen og den eneste familiære relasjonen hans var en bror som han hadde stor avstand til. Allerede som ung gutt havnet han i et miljø med kriminalitet og rus.

- De nær meg ble prega av mine livsvalg. Det er en symbiose som oppstår når noen i familien begynner med rus, det kan skape stor avstand og negativt prege de rundt deg, sier Mats.

I 2008 ble han far for første gang, i en tid da livsstilen var preget av rus. I 2009 ble han fengslet, og han forteller om et møte med sønnen sin under soningen.

- Han besøkte meg i fengselet – kom og satte seg ned, så på meg med litt sinte, harde øyne, og spurte «Hva slags pappa er du, som sitter i fengsel, når du har meg?» Da måtte jeg forklare en femåring, etter beste evne, hva som var grunnen til at jeg hadde levd livet sånn som jeg gjorde.

Samtalen med sønnen ble et vendepunkt og relasjonen endret seg. Mats og sønnen har i dag et godt forhold og det har ikke falt et vondt ord mellom dem siden.

Levd erfaring

Mats er en del av Back in the Ring og deltok på fagdagen, med sine erfaringer bidrar han til samfunnet. Han forteller med egne ord hvordan vi kan dra nytte av mennesker med hans bakgrunn.

- Når ungdommer oppdager at de blir jugd for, så mister de tilliten. Det er viktig å være ærlig hvis de unge skal lytte og forstå hva du prøver å formidle. Folk med en annen livserfaring enn din egen kan trekke noe fornuftig ut av denne samlingen, spesielt når det kommer til barn og unge. Alle støttespillere er like viktige, og det må en balanse til. Livet mitt er ikke en film, det er levd erfaring og det bør tas til ettertanke. Det kan brukes som et bidrag for andre i lignende situasjoner.

Les mer om Back in the ring her

Problemstillinger på fagdagen:

Det var en sterk, kompetent og innsiktsfull samling av mennesker på Nøsen. Spørsmålene som dialogmøtet jobbet ut i fra er her gjengitt og kan gjerne deles med flere som ønsker å forebygge utenforskap hos ungdom:

1. Hvordan kan vi bedre nå ungdommen på deres premisser.

2. Kan ulike mentorordninger være en løsning?

3. Er fysisk aktivitet og en bedre forståelse av kroppen viktig? Hvorfor?

4. Hvordan skaper vi større anerkjennelse og forståelse for målgruppen. Rent praktisk.

5. Hvordan bygger vi tryggere og mer pålitelige relasjoner med målgruppen?

6. Utdanning – Hvordan kan vi vekke en større nysgjerrighet og sult for kunnskap blant målgruppen?

7. Hvordan kan vi være mer behjelpelig, inkluderende, og la de kjenne på tilhørighet og fellesskap?

8. Hvordan kan vi bedre tilrettelegge for ulike jobb, arbeidspraksis og utdannelse muligheter?

9. Hvordan fremmer vi nye livsferdigheter for målgruppen og hva er viktig?

10. Hva trengs for å skape et mer inkluderende skolemiljø?

11. Hvordan vekker vi en bedre forståelse for de unges karrieremuligheter?

12. Hva kan vi konkret gjøre for å skape mer engasjement og få ungdommen til å ta egne initiativ?

13. Hvordan fokuserer vi mer på de unges styrker og løfter fram de unike egenskapene de har?

14. Psykisk Helse – Hvordan fremme en bedre mental helse og større trygghet hos målgruppen?

15. Hvordan skape et mer inkluderende miljø som fremmer mangfold og aksept for målgruppen?

Referat, innsikt og stikkord er lagt ut på Back in the Ring sin facebookside

«Vi må våge å tenke kreativt. Gi god og ekte veiledning for at ungdom som individer får oppfylt sitt eget potensiale i en fysisk jobb, rolle, posisjon eller på et kontor.»

- Aya Strand (27)
Praktikant hos Valdres Natur- og Kulturpark