Våre kommunar

Nord aurdal

I Nord-Aurdal er Fagernes kommunesenteret (og regionsenteret). Aurdal, Leira, Strand, Ulnes, Skrautvål, Vestringsbygda og Tisleidalen er andre større tettsteder og bygder. Kommunen har ca. 8 500 innbyggere, og arealet er 906 m². Kommunens våpenskjold viser en stilisert snøsøte (Gentiana nivalis).

Sør-aurdal

Sør-Aurdal er den sørligste av de seks valdreskommunene. Bagn er kommunesenteret, med Hedalen, Begnadalen, Leirskogen og Reinli som de andre større bygdeområdene. Kommunen har ca. 3 200 innbyggere, og arealet er 1 109 km². Kommunens vårenskjold viser relikvieskrinet fra Hedalen stavkirke.

Øystre slidre

Øystre Slidre er ei langstrakt fjellbygd lengst nord i Valdres. Heggenes er kommunesenteret, med Rogne, Volbu, Skammestein, Beito og Beitostølen som andre større bustadområde. Kommunen har om lag 3 100 innbyggjarar, og arealet er 964 km². Kommunevåpenet viser eit stilisert tak med Valdresskifer.

vestre slidre

Vestre Slidre har tre større tettstader/bygder; Lomen, Slidre og Røn. Slidre er kommunesenteret. Kommunen har ca. 2 200 innbyggjarar, og arealet er 464 km². Kommunevåpenet er eit stilisert motiv henta frå Slidredomen.

Etnedal

Etnedal ble opprettet som en egen kommune og prestegjeld i 1894, da Bruflat sokn i Sør-Aurdal og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal ble slått sammen. Kommunen har ca. 1 400 innbyggere, og arealet er 459 m². Kommunevåpenet viser Lunde bru, bygd i 1829 og fremdeles i bruk.

Vang

Vang kommune ligg lengst vest i Valdres. Filefjell/Tyin, Øye, Vang, Øylo og Høre/Ryfoss er sentrale tettstader/bygder med Vang som kommunesenteret. Kommunen har ca. 1 600 innbyggjarar og arealet er 1 503 km². Kommunevåpenet er ei stilisert utgåve av våpenet til riddar og sysselmann Sigvat av Leirhol frå 1309.