Våre kommunar

Nord aurdal

I Nord-Aurdal er Fagernes kommunesenteret (og sammen med Leira, regionsenteret i Valdres). Aurdal, Leira, Strand, Ulnes, Skrautvål, Vestringsbygda og Tisleidalen er andre tettsteder og bygder. Kommunen har ca. 6 355 innbyggere, og arealet er 906 m². Våpenskjoldet viser en stilisert snøsøte.
Mer om Nord-Aurdal på Velg Valdres

Sør-aurdal

Sør-Aurdal er den sørligste av de seks valdreskommunene. Bagn er kommunesenteret, med Hedalen, Begnadalen, Leirskogen og Reinli som de andre større bygdeområdene. Kommunen har ca. 2 890 innbyggere, og arealet er 1 109 km². Kommunens våpenskjold viser relikvieskrinet fra Hedalen stavkirke.
Mer om Sør-Aurdal på Velg Valdres

Øystre slidre

Øystre Slidre er ei langstrakt fjellbygd lengst nord i Valdres. Heggenes er kommunesenteret, med Rogne, Volbu, Skammestein, Beito og Beitostølen som andre større bustadområde. Kommunen har om lag 3 250 innbyggjarar, og arealet er 964 km². Kommunevåpenet viser eit stilisert tak med Valdresskifer.
Mer om Øystre Slidre på Velg Valdres

vestre slidre

Vestre Slidre har tre større tettstader/bygder; Lomen, Slidre og Røn. Slidre er kommunesenteret. Kommunen har ca. 2 110 innbyggjarar, og arealet er 464 km². Kommunevåpenet er eit stilisert motiv henta frå Slidredomen.
Mer om Vestre Slidre på Velg Valdres

Etnedal

Etnedal ble opprettet som en egen kommune og prestegjeld i 1894, da Bruflat sokn i Sør-Aurdal og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal ble slått sammen. Kommunen har ca. 1 250 innbyggere, og arealet er 459 m². Kommunevåpenet viser Lunde bru, bygd i 1829, som no er freda.
Mer om Etnedal på Velg Valdres

Vang

Vang kommune ligg lengst vest i Valdres. Filefjell/Tyin, Øye, Vang, Øylo og Høre/Ryfoss er sentrale tettstader/bygder med Vang som kommunesenteret. Kommunen har ca. 1 590 innbyggjarar og arealet er 1 503 km². Kommunevåpenet er ei stilisert utgåve av våpenet til riddar og sysselmann Sigvat av Leirhol frå 1309.
Mer om Vang på Velg Valdres