2024

 

KLIKK HER: Møtekalender og saksdokumenter


Styrende dokumenter:
Handlingsplan for Valdres Natur- og Kulturpark 2024
Langtidsprogram 2017-2027
Vedtekter/samarbeidsavtale mellom kommunane om VNK-KO

Valdres friluftsråd:
Handlingsplan for Valdres friluftsråd 2024
Vedtekter for Valdres friluftsråd

Rapporter/analyser:
Boliganalysen for Valdres (2022)

Rapport fra Agderforskning/VNK: «Videreutvikling av Valdresmodellen»
Tradisjon og innovasjon. Mulighetsstudie for næringsutvikling i Valdres

Følg oss i vårt arbeid:
Meld deg på nyhetsbrev fra Valdres Natur- og Kulturpark

 

Møteplan 2024:

Valdresrådet 19.02. - 11.11. 
Regionrådet i Valdres IPR 22.01. - 16.02. - 18.03. - 22.04. - 27.05. - 17.06. - 26.08. - 16.09. - 14.10 -  09.12.  
Valdres Natur- og Kulturpark - KO 18.03. - 17.06. - 14.10. - 09.12. 
Valdres friluftsråd 18.03. - 17.06. - 14.10. - 09.12.

Slik er Valdres Natur- og Kulturpark organisert
Offentlig postliste for Valdres Natur- og Kulturpark
Innloggingsside for møteportalen

 

visitvaldres