2023

 

 

 

Møteplan 2023:

Valdresrådet 22.03. - 15.11.
Regionstyret 18.01. - 10.02. - 07. og 08.03. - 29.03. - 19.04. - 24.05 - 16.06. - 23.08. - 02.10 - 23.10 -  04.12.  
Valdres Friluftsråd 29.03. - 16.06. - 23.08 - 04.12. 

Slik er Valdres Natur- og Kulturpark organisert
Offentlig postliste for Valdres Natur- og Kulturpark
Innloggingsside for møteportalen

 

23. august: Regionale møter i Valdres (Valdres næringshage)

 

27. juni: Ansettelsesmøte VNK-KO (Valdres næringshage)
16. juni: Regionale møter i Valdres (Valdres næringshage)

 

24. mai: Regionstyremøte (Valdres næringshage)

 

19. april: Regionstyremøte (Valdres næringshage)

 

29. mars: Styremøte i Valdres friluftsråd (Valdres næringshage)

 

29. mars: Regionstyremøte (Valdres næringshage)

 

22. mars: Valdresrådet, rådhuset i Nord-Aurdal

 

7.-8. mars: Regionstyret, studietur Gjøvik - Kongsvinger

 

10. februar: Regionstyremøte (Kommunehuset i Nord-Aurdal)

 

18. januar: Regionstyremøte (Valdres næringshage)

 

visitvaldres