For å gi deg den beste opplevelsen, brukes informasjonskapsler på dette nettstedet. Finn ut mer her.

Allow cookies

EN

NO

DE

Nå samles hytteressursene i Valdres

31. Oktober 2017

Fredrik Holte Breien er prosjektleder for "Bærekraftig hytteutvikling" og ønsker å skape god dialog mellom alle ledd i bransjen. (Foto: Lene Hovi)

Valdres Natur- og Kulturpark er i ferd med å samle kreftene rundt hytteutvikling i Valdres via sitt hytteprosjekt "Bærekraftig hytteutvikling" der målet er å bli best i landet på å finne bærekraftige løsninger for en samlet hyttebransje.

Bærekraftig hytteutvikling - hva er det?

Utgangspunktet for VNKs hytteprosjekt er at det pr i dag er like mange hytteeiere som fastboende i Valdres (ca 18.000 av hver), og all statistikk tilsier at hytteveksten vil fortsette. Hvordan kan vi dra positive veklser på hverandre i en region der friluftsområder, løypenett, kommunale byggeplaner og økende krav om bærekraft er felles?

Les mer: Dette er bærekraftig utvikling

- Det er mange gode tanker rundt disse temaene fra flere sider, men utfordringen har vært å finne møtesteder og kontruktive plattformer for diskusjon, sier Fredrik Holte Breien, prosjektleder i Valdres Natur- og Kulturpark.

- Er det lettere å få samlet de ulike interessegruppene nå?

- Jeg tror både ønsket og kravet om bærekraftig hytteutvikling og langsiktige planer har nådd alles bevissthet. Samtidig er begrepet bærekraft fortsatt diffust for mange. Nå skal vi sette oss ned og fylle begrepet med innhold - hva er bærekraftig for oss? sier Holte Breien.

- Hvordan definerer du bærekraft innenfor hytteutvikling?

- Det man eier og forvalter skal kunne gis videre til neste generasjon i bedre forfatning enn da vi overok det. Mulighetene vi har i dag rundt hytteutviklingen i Valdres, skal ikke gå på bekostning av fremtidige generasjoner. Dette må bli grunnmuren for videre hytteutvikling.

Forankring

29. november møtes flere aktører innenfor hytteutvikling til workshop på Scandic Valdres. Målet er å knagge begrepet bærekraft og hva det betyr for oss i Valdres. Målgruppen er politikere, utbyggere, planleggere, hytteeiere, landbruket og Visit Valdres. Gode foredragsholdere skal innlede denne dagen og målet er å lære og erfare hva bærekraft kan være.

På foredragslista finner vi blant annet Tor Arnesen fra Østlandsforskning, Øystein Bull-Hansen fra Bylivssenteret og Anja Lindahl fra Valdres Næringshage.

- Dette er den første av i alt tre fagsamlinger frem mot våren. Feltet er stort, vi kommer ikke igjennom alt på en dag. Dette er også en modningsprosess, så det å la det gå over tid tror vi er viktig, sier Holte Breien.

Testkjørt av ungdommen

Allerede i juni i år ble en lignende workshop gjennomført på Valdres Vidaregåande skule. I to dager jobbet elevene med å definere "Femtidens hyttefelt" i samarbeid med Ungt Entrepenørskap

- Det er ingen tvil om at den oppvoksende generasjonen har et mye mer bevisst forhold til begrepet bærekraft og er vant til å forholde seg til denne faktoren i alle idéer om utvikling. Da kan ikke vi voksne være noe dårligere, sier Holte Breien.

Les mer om prsjektet "Bærekraftig hytteutvikling" her
Hva er Valdres Natur- og Kulturpark
Her er en oversikt over alle Valdres Natur- og Kulturparks prosjekter

Tekst: Lene Hovi
lene.hovi@valdres.no

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Datoer

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
visitvaldres