For å gi deg den beste opplevelsen, brukes informasjonskapsler på dette nettstedet. Finn ut mer her.

Allow cookies

EN

NO

DE

Kongevegen over Filefjell i reiselivsmeldingen

24. Mars 2017

Kongevegen over Filefjell er kommet med som et eget tema i Meld. St. 19 (2016–2017)

Opplev Norge – unikt og eventyrlig

I Stortingsmedlinga viser de til alt arbeidet som er gjort av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter sammen med private aktører for å sette strekningen i stand.

I dag er det kommunenen Vang og Lærdal som har vedlikeholdet på hver side, mens det er oppretta et eget bedriftsnettverk for Kongevegen som nå tar hånd om informasjon, markedsføring og tilrettelegging for brukerne.

Satsinga inngår både i Oppland og Sogn og Fjordane sine satsinger.

Se meldingen her --> https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/sec4

Under 4.2.3 Mangfold. Bærekraftig bruk av kulturminner.

Boks 4.4 Kongevegen over Filefjell

Kongevegen over Filefjell var i lang tid en av hovedrutene mellom øst og vest. Vegen ble åpnet i 1790-årene som den første offentlig bygde kjørevegen i Norge.

I dag er Kongevegen et kulturminne som byr på mange opplevelser. Vegen ble gjenåpnet i 2016 som tur- og sykkelveg. Nasjonale, regionale og lokale myndigheter har samarbeidet om å tilrettelegge den ti mil lange strekningen mellom Lærdalsøyri i Lærdal og Vang i Valdres. Private aktører har også gjort en stor innsats i opprustningsarbeidet. Nye murer er satt opp, broer er reist etter gamle tegninger, og det er skiltet og ryddet langs traseen.

Kongevegen inngår i reiselivssatsingen til Sogn og Fjordane og Oppland fylke.

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Datoer

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
visitvaldres