Hvordan ønsker du det skal være å leve i Valdres?

7. August 2018

Illustrasjonsfoto

Kronikk:
"Sanseriket Valdres"

Hvordan ønsker du det skal være å leve i Valdres? Hvilke minner, opplevelser og møter mellom mennesker ønsker du at dine barn og venner skal få erfare slik at også de vil bosette seg her?

For meg er dette spørsmål jeg stiller meg selv på vei til arbeid hver dag. Det definerer mitt ansvar, det definerer dagen, det definerer hva jeg får lønn for.

Valdres natur- og kulturpark er et kommunalt eiet organ som jobber med regional utvikling på vegne av alle de 6 kommunene i Valdres. Hos oss benytter vi begrepet «Sanseriket Valdres». Her kan du høre snøfonna smelte i fjellet tidlig på sommeren, føle kulda bite deg i nesa på en av de mange skiturene i februar, smake på mangfoldet av lokalmat og -drikke hele året, lukte moltemyrene på sensommeren og se og vandre i absurd vakre landskap. Valdreslogoen symboliserer arven fra våre forfedre gjennom stavkirkene, hjerterommet som finnes i Valdres, fantasien og mystikken rundt vår tilværelse her i fjellet (www.valdres.no).

Hvordan ønsker du at det skal være å leve i Valdres? Jeg tror mye av svaret ligger i akkurat dette: Valdres har noe som appellerer til sansene våre. Det eksisterer noen verdier her ut over det materielle og det økonomiske, et knapphetsgode man må lete lenger og lenger etter i en hektisk hverdag omgitt av asfalt, støy og flere stressfaktorer. Folk bor og kommer hit for å puste og for å føle på det grunnleggende ved å være tilstede. Avisa Valdres kunne nylig fortelle om en familie på fire, som har valgt å komme tilbake til vår region, mye på bakgrunn av disse verdiene (Avisa Valdres, 2.aug. 2018).

Samfunnet trenger selvfølgelig mer enn sanser og følelser for å være bærekraftig. Gode helsetilbud, utdanning, trygghet og kvalitet for oppvoksende og aldrende befolkning, sikkerhet og beredskap. Dette er helt grunnleggende behov, men vel så viktig er å ha folk i arbeid for å betale for dette. Ovenfor snakket jeg om immatrielle verdier, men den økonomiske verdiskapingen er også viktig. Vi er helt avhengig av at det skapes langsiktige, økonomiske verdier lokalt for å drive samfunnet videre.

I Valdres er vi snaue 18 000 fastboende og har like mange fritidsboliger.  Det er vanlig å regne en husholdning på 2,5 personer per hytte. Det betyr at på det meste må det offentlige tilbudet dimensjoneres for 63 000 innbyggere i Valdres (SSB, 2018). Hvordan kan dette bli bærekraftig? Hvordan kan vi sikre at et mangfold av hytteeiere opplever økt livskvalitet og har det bra her i fjellet, samtidig som vi fastboende får det bedre? Hvordan skal vi klare å bevare sanseriket, mystikken og naturen for kommende generasjoner, samtidig som det genereres økonomisk vekst gjennom hytteutvikling?

FN har utarbeidet en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (www.fn.no). Arbeidet er delt inn i 17 mål som alle land i verden, inkludert Norge, er forpliktet til å jobbe for å løse. Overordnet oss i Valdres, finner vi Oppland fylkeskommune som har ansvaret for den regionale planstrategien. Hovedoppgavene våre kommuner har fått fra denne strategien er tredelt: a) Et klimanøytralt Oppland innen 2025. b) Øke grønn og bærekraftig verdiskaping basert på våre naturgitte fortrinn. c) Skape bærekraftig velferd og lokal trivsel (www.oppland.no).

Svaret på hvordan «Sanseriket Valdres» skal overleve, ligger derfor i et gjennomarbeidet og godt forankret strategisk arbeid blant våre folkevalgte i Valdres. Det er beslutningene til våre lokalpolitikere som i stor grad bestemmer hvordan samfunnet utvikler seg. Vi har alle et ansvar for å spille disse gode ved å diskutere med dem, spørre, mene og utfordre. Sammen kan vi gjennom strategisk planlegging definere hvordan hytteutviklingen skal bli fremover.  Jeg mener vi bør begynne arbeidet med en helhetlig plan for hvordan stier, løyper, naturområder og fellesgoder skal forvaltes. En helhetlig plan for hvordan hytteutvikling skal generere varige inntekter til samfunnet, der Valdres definerer hvilke av FNs bærekraftsmål vi skal bidra til å løse. En helhetlig plan som skaper forutsigbare rammer for fastboende, næringslivet, nåværende og fremtidige hytteeiere.

Ved å forankre arbeidet i en helhetlig, strategisk plan for hytteutvikling, vil Valdres som region bli styrket og samfunnet utvikles i en mer bærekraftig retning.

Fredrik H. Breien
Valdres natur- og kulturpark
les mer på: www.hytteivaldres.no

Denne kronikken stod trykt i avisa Valdres og Oppland Arbeiderblad lørdag 4. august 2018

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: