20 millioner til bredbånd i Valdres

Mer bredbåndsutbygging i Valdres: Fra venstre: Inger Torun Klosbøle, Dag Arne Henriksen, Kjell Berge Melbybråten og Fredrik Holte Breien. 

Søknaden til neste runde av bredbåndsutbygging i Valdres er nå innvilget.

Onsdag 9. januar kom rådgiver i Oppland fylkeskommune, Dag Arne Henriksen, til Valdres Natur- og Kulturpark med gode nyheter.

Fylkeskommunen bevilger 9,4 millioner til bredbåndsutbygging i vår region. Valdreskommunene legger tilsvarende beløp i potten. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bevilger 800.000, slik at samlet budsjett i kommende utbyggingsprosjekter er på cirka 20 millioner. 

Ikke kommersielt utbyggbare områder

Disse midlene skal gå til områder som ikke blir bygget ut av kommersielle aktører uten tilskudd.

Alle områdene kommunene har søkt om i sin fellessøknad samordnet av Valdres Natur- og Kulturpark, og som ikke allerede er under kommersiell utbygging, er med i denne runden.

Arbeidet videre ledes av en arbeidsgruppe bestående av Kjell Berge Melbybråten, Fredrik Holte Breien og innkjøpskoordinator for valdreskommunene, Ole Torgeir Dokkebakke. Gruppen henter inn ressurspersoner ved behov og svarer til regionstyret i Valdres, ved Inger Torun Klosbøle.

Oppland fylkeskommune vil bidra med et overordnet bilde fra de andre utbyggerområdende i Oppland, og vil være en viktig sparringspartner i arbeidet fremover.

Tekst:
Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark
redaksjonen@valdres.no

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: