God økonomi med bedre agronomi

Bli med på kursrekken «God økonomi med bedre agronomi»!

Her vil du få inspirasjon, nye ideer og kunnskap om hvordan du kan gjøre små endringer på ditt gårdsbruk – som gir resultater.

Hovedtemaene vil være : økonomi, jordbearbeiding og gjødsling - hele tiden med fokus på tilpasninger til ditt bruk og din situasjon.

Målgruppen for kurset: Gårdbrukere på større og mindre bruk

Påmelding gjøres ved å sende epost til: 
fredrik.holte.breien@valdres.no
Frist: innen 28. februar. Pris: kr 600 ,- inkl mat.
Oppgi ønsket kurssted i påmeldingen.

Tre kursrekker i Valdres

Du kan velge om du vil følge kursrekka på Kvamshall, Løken eller Tingvoll:

Kvamshall (Lomen)
På Kvamshall er kursrekka slik:
Onsdag 6.mars kl 19:00-22:00: Økonomi
Onsdag 13.mars kl 19:00-22:00: Jordbearbeiding
Tirsdag 19.mars kl 19:00-22:00: Gjødsling
Link til kursetrekka på Kvamshall (Lomen) på Facebook

Løken (Volbu)
På Løken er kursrekka slik:
Onsdag 6.mars kl 11:00-14:00: Økonomi
Onsdag 13.mars kl 11:00-14:00: Jordbearbeiding
Onsdag 20.mars kl 11:00-14:00: Gjødsling
Link til kursrekka på Løken (Volbu) på Facebook

Tingvoll (Bagn)
På Tingvoll er kursrekka slik:
Tirsdag 5. mars kl 19:00-22:00: Økonomi
Mandag 11.mars kl 19:00-22:00: Jordbearbeiding
Onsdag 20.mars kl 19:00-22:00: Gjødsling
Link til kursrekka på Tingvoll (Bagn) på Facebook


Innhold i kurset:

Samling 1: ØKONOMI
Korleis få betre økonomi i grovfôr-produksjonen med fokus på gjødsling, kalking og jordarbeiding?

- Velkomen v/landbrukskontora
- Fagforedrag og erfaringsutveksling:
Grovfôrøkonomi. Kva viser resultata frå Grovfôr 2020? v/Aslag Botten, Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells
Kva fortel rekneskapstala for vanlege Valdres-bruk? v/Ole Arne Fugllien, Fagernes Økonomiservice

I løpet av samlinga blir det pause med servering

Samling 2: JORDBEARBEIDING
Korleis tek du vare på jorda di? Jordstruktur, jordarbeiding og jordpakking

- Velkomen v/landbrukskontora
- Fagforedrag og erfaringsutveksling:
Jordstruktur, jordarbeiding, jordpakking og moldinnhald v/Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgjeving Innlandet
Forsøk med forenkla attleggsmetodar v/Odd Helge Nysveen og Magne Vingdal, Norsk Landbruksrådgjeving Innlandet, Løken

I løpet av samlinga blir det pause med servering
 

Samling 3: GJØDSLING
Optimal gjødsling og kalking

- Velkomen v/landbrukskontora
- Fagforedrag og erfaringsutveksling
Rett gjødsling i høve til avlingsnivå, klimaperspektiv v/Tor Lunnan, Norsk Institutt for Bioøkonomi
Bruk av husdyrgjødsel og kalking v/Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgjeving Innlandet

I løpet av samlinga blir det pause med servering

Vel møtt!

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: