EN

NO

DE

- Nå ligger mulighetene her for Valdres

26. Mars 2019

Presenterte nytt Regionalt utviklingsprogram for Innlandet: Fra venstre: Fredrik Holte Breien (Valdres Natur- og Kulturpark), Tom-Arild Fredriksen (IN Innlandet), Bente Odlo (Fylkesmannen i Innlandet), Guri Grønolen (Fylkesmannen i Innlandet) og Christian Hedløv Engh (IN Innlandet). Foto: Lene Hovi

Sitter du på en idé som kan øke kvaliteten eller inntjeningen på gården din, så er det nå du bør slå til. I det nye Regionale bygdeutviklingsprogrammet (RBU) for 2019-22 er Valdres ett av tre særskilt prioriterte områder i Innlandet.

- Nå er vi ekstra på tilbudssiden når det gjelder Valdres, Trysil og Engerdal. Disse tre områdene prioriteres hvis det ligger like søknader på bordet, sa Bente Odlo fra Fylkesmannen i Innlandet.

Økt kvalitet - ikke volum

Mandag 25. mars kom Bente Odlo og representanter fra Innovasjon Norge Innlandet til Valdres for å presentere det nye Regionale Utviklingsprogrammet til regionens ordførerene og landbrukskontor. 

- Utgangspunktet for ny RBU er at det kommende Innlandet, med sine 20% av landets produktive jordbruksareal, er landets største landbruksregion og trenger et godt tilpasset utviklingsprogram for å modernisere og øke verdien på små og mellomstore gårder. Vi tror på økt verdiskapning, ikke økt produksjon, fortalte Bente Odlo.

Ny RBU har tatt stor høyde for markedssituasjonen for landbruket og ønsker å både skille og styrke de ulike driftsformene innad i det kommende storfylket.

- Etterspørselen etter melk går ned, og vi ønsker å unngå overproduksjon av storfekjøtt. Overkapasitet er dyrt, og det er mer samfunnsnyttig å heller modernisere og øke kvaliteten på gårder som ligger på mellom 15-30 årskyr. Grovfôrbasert husdyrproduksjon er fjellområdene velegnet for. Korn- og planteproduksjon skal de fortsatt være sterke på rundt mjøsområdet, sa Tom-Arild Fredriksen, seniorrådgiver hos Innovasjon Norge.

Fylkesmannen og Innovasjon Norge mener det også er rom for mer bærdyrking i Valdres.

Prioriteringer av landbruksmidler

For Valdres sin del er det greit å merke seg at grovfôrbasert husdyrproduksjon har høysest prioritet for tilskudd i Innlandet, dette omfatter også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. Deretter er all økologisk produksjon prioritert.

Les mer: Innlandets prioriteringer for landbruksmidler (trykk på Hedmark og Oppland lenger ned på siden)

- I tillegg er det særskilt premiering for bruk av tre i byggeprosjekt og det forelligger midler for å lette et generasjonsskifte på gården. Vi ønsker også å stimulere nyskapende og gode prosjekter innen landbruksbaserte næringer som lokalmat og landbruksbasert reiseliv. Her er vekstfinansieringen et godt virkemiddel, sa Fredriksen.

Vurderer du å søke tilskudd eller vil ha innspill på din forretningsidé?
Ta kontakt med ditt landbrukskontor eller henvend deg til Innovasjon Norge Innlandets rådgivere.

Nyttige lenker:
Fylkesmannens presentasjon fra møtet 25. mars
Innovasjon Norge Innlandet sin presentasjon fra møtet 25. mars
Innovasjon Norge sine tjenester innen landbruk
Trendanalyse for landbruket i Hedmark og Oppland
Vekstfinansieringen til Innovasjon Norge

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet (2019-2022) er under trykking, og kan snart leses i sin helhet på Fylkesmannen i Innlandet sine nettsider

Tekst:
Lene Hovi
Vakldres Natur- og Kulturpark
redaksjonen@valdres.no

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Datoer

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

følg oss på Facebook