Får du høyhastighets-bredbånd i 2020?  

Bredbåndsutbygging i Valdres. Se kommunevise kartutsnitt nederst i saken.

Pressemelding
Valdres Natur- og Kulturpark
 

- Vi jobber for å tilby hele 1700 husstander bredbånd med svært høy hastighet i løpet av året sier Fredrik Holte Breien, prosjektleder for Bredbånd i Valdres.  

Han har mottatt henvendelser fra både politikere og private angående bredbåndsprosjektet som ble påbegynt i 2018, og kan bekrefte at det er fremgang i prosjektet, selv om arbeidet har vært mer tidkrevende enn først antatt.

- Innen utgangen av januar håper vi å få tilbud på utbyggingen, som har vært planlagt og jobbet med gjennom 2019. Dette er et stort prosjekt som involverer alle kommunene i Valdres, sier Holte Breien. 

Mer enn bare hastighet 

- Vi har satt kravet til hastighet på 50 Mb/sek. Dette gjelder både opp- og nedlasting og det skal være fri databruk. Leveransen skal i tillegg være stabil, uavhengig av hvor mange som er på nett samtidig, sier Holte Breien.

Noe som er vel så viktig som hastighet er responstid eller «ping» som det heter. Dette er tiden det tar fra din enhet spør eksempelvis en server før den får svar – kommunikasjonen mellom deg og det du ønsker å se. Dette er vel så viktig som hastighet dersom en skal jobbe mot en server, fjernstyre noe, ha videosamtale med legen eller spille spill.  

- Vi ønsker å bygge nett som er skalerbart og fremtidsrettet, og er åpen for all type teknologi. Dette betyr at selv om kravet er 50Mb/sek i dag, belønner vi den som kan levere høyest mulig hastighet, sier Holte Breien

Hvordan kan jeg se hvem som får tilbudet? 

På kartene som følger under kan man se i hvilke områder det er planlagt å bygge høyhastighets-bredbånd i 2020.

Har du spørsmål rundt denne prosessen kan du sende de inn til fredrik.holte.breien@valdres.no

Øystre Slidre: 


Vang:

Vestre Slidre:

Etnedal:

Nord-Aurdal:

Sør-Aurdal:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: