Tiltak og nyttige linker for næringslivet under koronautbruddet

Følger situasjonen tett: Fra sitt hjemmekontor sitter daglig leder i Valdres Næringshage, Hilde Tveiten Døvre, og følger utviklingen for næringslivet tett både i Valdres og nasjonalt.

Reiselivsnæringen, kulturlivet, detaljhandel og servicebedrifter i Valdres har nærmest måtte stenge ned under koronautbruddet. Næringsdrivende og ansatte er usikre på fremtiden.

Bekymret 

Hilde Tveiten Døvre i Valdres Næringshage as er djupt bekymra over situasjonen for næringslivet i Valdres.

- Konsekvensene for bedriftene i Valdres er store, både for de som har mistet kunder og gjester fra en dag til en annen, men også for det øvrige næringslivet. Hva ringvirkningene vil føre til er ennå vanskelig å si. Spørsmålene er foreløpig mange, svarene få, sier Tveiten Døvre.

Hun tror krisepakka som ble presentert av et samlet storting søndag 15. mars, og de følgende oppdateringer av krisepakker til næringslivet, kan bidra til å bremse konsekvensene noe, og er glad dette kommer på plass fortløpende. 

- Vi vet at det jobbes med flere tiltak rettet mot næringslivet, og i så måte er det viktig å få innspill også fra Valdres rundt hvordan situasjonen er og med forslag til tiltak, sier Tveiten Døvre.

Oppdateringer av denne saken:

Oppdatert: Tirsdag 31. mars kom stortingets tredje krisepakke som inneholder milliardstøtte til studentene, kontantstøtte for bedrifter og en milliard til nye samferdselsprosjekter  (www.vg.no)

Oppdatert: Fredag 27. mars - Regjeringen ser på en ordning som kalles "kontantstøtte" til næringslivet, der staten vil gå inn og dekke en del av bedriftenes faste utgifter (www.nrk.no)

Oppdatert: Onsdag 25. mars: Valdres Næringshage gir nå et utvidet, kostnadsfritt tilbud til virksomheter i regionen som trenger råd (www.valdres-nhage.no)

Oppdatert: Mandag 23. mars melder Innlandet fylkeskommune at det jobbes med en krisepakke på ca. 40 mill. kroner for næringer i fylket (www.innlandetfylke.no)

Oppdatert: Torsdag 19. mars ble del to av de nasjonale krisepakkene lagt frem. Denne har fokus på kommunene, sykehusene og NAV, totalt åtte tiltak. (www.nrk.no)

Oppdatert: Tirsdag 17. mars kom Kultur- og likestillingsdepartementet med en krisepakke på til sammen 900 mill. kroner til kultur, frivillighet og idrett. (www.nrk.no)

Stortingets første krisepakke i korte trekk:

Stortinget kom 15. mars frem til et bredt forlik om krisepakken både til bedrifter og ansatte som er rammet av likviditetskrise og nedstengning som følge av koronaviruset.

Permittering
- Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, slik regjeringen har foreslått. I tillegg har Stortinget blitt enig om at:
- Det innføres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, staten dekker fra dag 3 til 20.
- Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
- Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
- Det innføres også en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

For arbeidsgivere som varslet permitteringer forrige uke, og allerede har hatt en arbeidsgiverperiode på 2 dager eller mer innebærer endringen at arbeidsgiverperioden er gjennomført, og de permitterte skal over på dagpenger.

Sykepenger
- Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
- Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Omsorgspenger
- Ordningen med omsorgspenger dobles.-Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager.
- Endringene i permitteringsreglene, sykelønn og omsorgspenger er midlertidige ordninger inntil videre.
- Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
- Virke er i dialog med myndighetene om endringen innebærer at arbeidsgiverperioden ansees gjennomført for ansatte som allerede har vært hjemme 3 dager eller mer. Vi har foreløpig ikke fått en klar tilbakemelding på dette.

Merverdiavgift
- Stortinget er enig om å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020. Regjeringen har også sagt at innbetaling av arbeidsgiveravgiften som forfaller neste termin (15.mai) utsettes.
- I tillegg reduseres lav momssats fra 12 til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning «inntil videre». Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
- Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Tiltak mot enkelte bransjer
- Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Ressurslinker for næringslivet:

*Praktiske oppdateringer på kommunenes hjemmesider: Nord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneEtnedal kommuneØystre Slidre kommuneVestre Slidre kommune
*NHO sine råd til bedrifter (permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid etc.) Arbinn
*Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet
*Næringslivets sikkerhetsråd
*Regjeringens samleside om covid-19
*Informasjon fra NAV
*Datatilsynet: Coronavirus og personvern 
*Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon ​​​​​​ 
*Stortingets tiltak for næringsliv og arbeidstakere pr 16.03.2020
*Fossekall: Praktisk info til coronarammede bedrifter
*Virke: maler og skjemaer for permittering og annen relevant informasjon

Artikkelen er et samarbeid mellom Valdres Næringshage og Valdres Natur- og Kulturpark.

Siste oppdatering: 31.03.2020 kl 15:00

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: