Flott fagdag i et truet stølslandskap

Stølsruta er en "Historisk vandrerute" som krysser det vakre stølsleiet Gauklie. Elevene fra Valdres videregåande skule fikk innblikk i en levende historie og bærekraftig tilrettelegging i naturen av Ina Syversen fra Valdres friluftsråd. (Foto: Lene Hovi)
 

Stølsvidda og Gauklie lå badet i sol da 70 blide og motiverte elever fra Valdres vidaregåande skule kom for å lære om stølskultur, biologisk mangfold og bærekraftig tilrettelegging i naturen. Men den flotte dagen på fjellet hadde også en alvorlig undertone.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

- Se dere rundt og ta inn synet. Når dere er godt voksne vil dette åpne landskapet være dekket av skog, sa Geir Harald Fodnes som ønsket elevene velkomne til en hel skoledag i stølslandskapet.

Frykter gjengroing

Fra å være et av de største stølsleiene i Valdres, er det i dag kun én aktiv støl igjen på Gauklie. Tross dette er Valdres fortsatt Nord-Europas mest aktive stølsregion.

- Det ligger så mye kultur, tradisjon og sjel i stølsdrift, og dette står vi i fare for å miste her i Valdres. En 5000 år gammel historie er i ferd med å lukkes. Det er viktig å formidle styrken og verdiene i stølslandskapet, åpne øynene for matkulturen og det biologiske mangfoldet vi finner her, sa koordinator for Ung i Park i VNK, Katharina Sparstad. 

Stølsvidda er ett av fem utvalgte kulturlandskap i jordbruket hos Fylkesmannen i Innlandet og er i prosess med å bli Kula-område (Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse) via Riksantikvaren.

- De økonomiske midlene finnes, og kanskje sådde vi ideer og tanker hos denne generasjonen med å ta de med opp hit. Takket være noen få, standhaftige bønder og Tines vilje til å hente stølsmelk, er det fortsatt aktivitet her. Hvordan kan vi snu tendensen og dra større nytte av de rike beiteressursene i framtida, spør Sparstad.

Ny læring i kjent terreng

Fagdagen på Stølsvidda er et ledd i Valdres Natur- og Kulturpark og Norske Parker sitt "Ung i Park"-konsept, der regionens ungdom inviteres tettere inn på våre natur- og kulturverdier. Det faglige passer godt inn i videregåendes læreplaner, der bærekraft nå implementeres i de fleste fag.

- Dette ble et fantastisk godt samarbeid med Valdres Videregåande skule. Det er mye kompetanse blant lærerstaben på skulen og vi er glad for å kunne bruke dette inn i Ung i Park-konseptet. De unge kjenner fjellet i Valdres godt. De er vokst opp med familiære historier fra stølslivet og har mange tilbakelagte søndagsturer i terrenget. Det de kanskje ikke visste var hvor mange rødlista plantevekster, insekter og hvor sårbart kulturlandskapet i fjellet er når et bærekraftig samspill mellom mennesker, dyr og natur nå er truet, sa Sparstad.

Les mer og se bilder nedenfor:

Lærer Ragnhild Loe og elevene Oda Thon Hovrud, Emma Westerbø og Lone Kristine Lykken undersøker det biologiske mangfoldet på et lite, avgrensa område. (Foto: Lene Hovi)

Smak av støl: Det ble servert ost, kurv, flatbrød og smør fra blant annet Strandmo stølsysteri.(Foto: Lene Hovi)
 

Pultost: Håvard Berg stålsetter seg før møtet med pultosten, men klagde ikke etterpå. (Foto: Lene Hovi)

Kartlegging: Andrea Jemterud Solberg, Emma Sveen og Karolina Ulfstedt i lyngen (Foto: Lene Hovi)

Håven ble tatt i bruk for å fange insekter (Foto: Lene Hovi)

Samarbeid: Ingrid Ringestad, Ragnhild Loe, Kenneth Hoffman, Geir Høitomt, Katharina Sparstad, Jostein Granheim og Ina Syversen (Foto: Lene Hovi)

Engasjert og lydhør ungdom i stølslandskapet (Foto: Lene Hovi)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: