Planlegg turen
  • Ting å gjøre
  • Overnatting
  • Hva skjer
  • Mat og drikke
Søk ting å gjøre
Type:
Sted:
Navn / nøkkelord:
Søk overnatting
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Søk hva skjer
Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Søk mat og drikke
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Hvordan skaffer vi folk tak over hue?


Boligmangel er et aktuelt tema i hele Valdres og konferansen "Tak over Hue!" hadde over 90 engasjerte deltakere. (Foto: Lene Hovi)

Fredag 26. november møtte over 90 personer opp på Scandic Valdres for å sette bioligutfordringer og -muligheter i Valdres under lupen. Ordførerne i Valdres initierte konferansen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Visit Valdres, Valdres Næringshage og Omstillingsprogrammet i Nord- Aurdal.

Dette er en oppsummering av dagen.

Et samlet ordførerkorps ønsket å få temaet på dagsordenen, og hadde med seg redaktør i avisa Valdres, Hilde Lysengen Havro i en innledning for å sette bakteppet for møtet. Lokalavisa har fulgt temaet nøye, spesielt det siste året. Både fastboende og tilflyttere har uttrykt at det er utfordrende å finne attraktive boliger i regionen.

- Prosessen må vi starte sammen, selv om løsningen neppe kommer med to rette streker under svaret i løpet av denne dagen. Men dette er ikke bare en boligkonferanse, det er en møteplass. Det er når folk møtes og snakker sammen at ting begynner å skje, sa Marit Hougsrud, som ledet dagen. 

I salen satt det i hovedsak politikere, administrativ ledelse, anstatte innen plan-og areal, samt utbyggere, arkitekter og meglere.

Stedsutvikling en del av løsningen

Mangel på attraktive boliger er en del av et større bilde for distriktene. Gode sosiale og faglige møteplasser, samt aktuelle jobber kan også også øke tilflytting, påpekte blant annet Trude Risnes fra Distriktsenteret.

Alt henger sammen, men denne dagen var økt boligmasse for attraktive hjem- og tilflyttere hovedfokus. 

Programmet besto av faglige innlegg fra nevnte Distriktssenteret, Innlandet fylkeskommune og Husbanken, i tillegg til gode eksempler fra Stokkøya, Vang og Sør-Aurdal kommune.

(Oppsummeringen fortsetter under bildet)Trude Risnes fra Distriktssenteret og Eivind Olmhus, prosjektleder i Mitt Sør-Aurdal, fikk en god prat i en av pausene og holdt begge innlegg på konferansen. (Foto: Lene Hovi)

Viktige punkt fra de faglige innleggene var blant annet:

- Sats på stedsutvikling som det viktigste virkemiddelet for befolkningsvekst og en mer bærekraftig demografi. Folk ønsker å bo og leve på hyggelige steder.

- Stedsutvikling handler om tilrettelegging og fysisk utforming av lokalsamfunnet. Kvalitet, nærhet og tilgjengelighet er viktig.

- Steder som satser på fortetting og utvikling av allerede eksisterende sentrum er de som lykkes best. Bygg boliger, men også barnehager, skoler og omsorgsbygg i sentrum. Gode og velfungerende byrom og møteplasser utendørs med vakker og god utforming skaper trivsel og bolyst. God arkitektur er viktig, det samme er samarbeid mellom offentlige og private utbyggere.

- Kommunene har ansvaret og må sette seg i førersetet i stedsutviklingsprosessene. Gode planprosesser med ekstern faglig bistand allerede fra tidligfase og bred involvering fra næringsliv, frivillige og innbyggere er avgjørende for å få til gode prosesser og løsninger.

- Gjennom Husbankens virkemidler, har kommunen en større finansiell verktøykasse enn det som ofte blir benyttet. Fleksible løsninger, som f.eks. leie-for-eie bør benyttes.

(Oppsummeringen fortsetter under bildet)Gode bidrag: Aktive deltakere på tvers av bransjer satt siste del av dagen og dannet seg et fremtidsscenarie for Valdres. (Foto: Lene Hovi)

Arbeidsverksted

Siste del av dagen satt deltakerne sammen og jobbet frem et ønsket fremtidsscenarie.

Her er en oppsummering av arbeidsverkstedet:

Spørsmål 1: Hvilke målgrupper ønsker vi skal etablere seg i Valdres innen 2030?

- Unge familier 25-35 år med barn, gjerne med kompetanse det er bruk for i arbeidslivet

- Hytteeiere og barna deres, som har fått et godt forhold til stedet de har tilbrakt mye tid

- Utenlandske arbeidstagere og familier med kompetanse det er behov for; helsearbeidere, bygg- og anlegg, reiseliv og generell høyere utdanning

- Personer som tar aktive valg av livsstil og tiltrekkes av natur og kulturopplevelser i kombinasjon med et meningsfylt arbeidsliv i eller utenfor Valdres

- Ressurssterke voksne 55+ fra hele verden

Spørsmål 2: Hvilke bolig –og sosiale behov vil disse målgruppene komme til å ha?

- Sentrumsfunksjoner med en tydelige sentrumskjerne, hvor det er enkel tilgang til offentlige og private tjeneste samt gode møteplasser og tilbud som styrker det sosiale fellesskapet

- Boliger i sentrum, som både ivaretar nærhet til tjenester, reduserer bilbruk og ivaretar natur

- Attraktive og varierte boligtyper tilpasset livsstil og familieforhold. Mulighet for å tilpasse bolig etter behov, enten ved leie eller gjennom et velfungerende boligmarked

- Institusjoner som forener ulike behov og målgrupper; eks.; barnehage og eldresenter/omsorgsboliger i samme bygg

- Tettere integrering av boliger og fritidsboliger i samme områder, både i sentrumsområder og mer naturskjønne omgivelser

- Fadderløsninger e.l. for bedre integrering av innflyttere, tilrettelegging for arbeid og en meningsfull tilværelse

- Flyplass og førerløs vertikal transportløsning t/r sentrum (gondol?) som både styrker sentrumsfunksjoner i Fagernes og tilgjengeligheten til fjellområdene fra resten av verden

Arbeidsverkstedet ble arrangert av Christian Hedløv Engh fra Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal og Hilde Tveiten Døvre fra Valdres Næringshage, med godt engasjement fra deltakerne. (Foto: Lene Hovi)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: