Dramatisk fallende elevtall i Valdres

Tross tøff statistikk for fremtidens elevtall i Innlandet og Valdres, er det også mange potensielle løsninger for å øke tilflytting og arbeidsplasser i vår region. Valdresrådet fikk innblikk i utfordringer og løsninger innenfor temaet "kompetanse". (Foto: Skjermdump fra Ungt Enreprenørskap sin presentasjon)

Med temadag om Kompetanse ble over 30 deltakere på årets første Valdresråd satt på "skolebenken" via Teams den 3. februar. Det ble orientert om seiere og utfordringer innen videregående utdanning, både i Innlandet fylkeskommune og for Valdres vidaregåande skule.

I tillegg ble Valdresrådet en presentasjon av flere kompetansehevende aktører og tiltak som jobber for å løfte gründer- og utviklingskulturen i Valdres.

Trenger 20.000 arbeidsplasser

Mari Gjestvang, leder i utvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune og Kari Elisabeth Rustad, rektor ved Valdres vidaregåande skule gikk igjennom fjorårets tilstandsrapport for videregående utdanning i fylket og lokalt.

- Vi må skape 20.000 nye arbeidsplasser og vi trenger 10.000 nye fagarbeidere i Innlandet. Det jobbes godt med dette, men prosessen er lang og skoleverket kan ikke løse dette alene. Vi lykkes i å rekruttere til yrkesfag, og vi ser at fravær og antall avhoppere faller. Karakterutviklingen går også riktig vei og vi har høy dekningsgrad av læreplasser, sa Gjestvang.

Krevende år

Kari Elisabeth Rustad bekreftet trendene i Valdres, men beskrev også et krevende år for både elever og lærere under koronasituasjonen.

- En godt besvart elevundersøkelse har gitt oss et grundig innblikk i elevenes hverdag dette spesielle året. Flere har slitt med følelsen av isolasjon, og med ujevn internett-tilgang har vært utfordrende for digital undervisning. En normal skolehverdag gir elevene gode og trygge rammer og tilgang på sosiale aktiviteter. Mange frykter at skolene skal bli stengt ned igjen, sa Rustad.

Dramatiske tall

Valdresrådet uttrykte bekymring rundt GSI-tallene (Gunnskolens Informasjonssystem) som viser et varslet, men sterkt fallende elevgrunnlag frem mot 2030. Det er ventet 30 prosents nedgang i 16-18 åringer i Innlandet frem til 2030, i Valdres er tallet 18,7 prosent nedgang.

- Dette kan gå utover bredden i tilbudet til videregående utdanning i Innlandet. Noen fagtilbud må sentraliseres, andre får kanskje ikke nok søkere. Vi må også balansere læringstilbudet opp mot næringslivets fremtidige behov, sa Jørn Olav Bekkelund, seksjonssjef for fagopplæring og skoletilbud i Innlandet fylkeskommune.

Han understreket også at yrkesfag betyr en gullbillett til arbeidslivet. Sysselsettingsgraden er svært positiv for de som velger dette utdanningsløpet.

Mestring, teknologi og entreprenørskap 

Så. Hvordan kan Valdres snu trenden, øke tilflytting, elevtall og arbeidsplasser?

Videre i Valdresrådet holdt en rekke sterke aktører, som opererer både i og utenfor skoleverket, presentasjoner som alle handler om å finne og ta vare på fremtidens verdiskapere i regionen. Her er et kortfattet sammendrag:

Ung i Valdres

- Dette er så mye mer en en musikal. Ung i Valdres er en spydspiss som treffer ungdomen der de er, og består av et finmasket system der ungdomstjenesten, helsevesen, Nav og PPT-tjenester plukker opp de som trenger å kjenne på mestring. Vi tilbyr en rekke aktiviteter som kan få ungdom videre om de faller utenfor de tradisjonelle læringsarenaene. Å arbeide med ungdom er det viktigste vi kan holde på med. Sjekk gjerne det samfunnsøkonomiske regnskapet for en elev som faller ut av skolen og inn i en arbeidsløs hverdag, det er utrolig viktig å hjelpe de å finne sin hylle i livet, sa Ørnulf Juvkam Dyve.
Les mer om Ung i Valdres her

Ungt Entreprenørskap

- Å få prøve seg på bedriftsutvikling i tidlig alder øker sjansen for at ungdom starter opp egen bedrift når de blir voksne. Vi må nå fremtidens verdiskapere tidlig og følge de gjennom hele utdanningsløpet. Ungt Entreprenørskap er tverrfaglig og passer perfekt inn i skoleverket med de nye læreplanene som kom i 2020. Å knytte elevbedriftene opp mot lokalt næringsliv kan skape viktige relasjoner for å finne fremtidens arbeidplasser i Valdres, sa Grethe Ingeborg Nykkelmo (UE Norge) og Inger Toril Holte Breien (UE Innlandet)
Les mer om Ungt Entreprenørskap her

Skaperkraft Valdres

- Neste generasjon gründere går allerede i barnehagen og grunnskolen. Vi må tidlig ut og møte og stimulere den gjengen, så vårt perspektiv er langsiktig. Med Jokerspace Ryfoss, Makerspace NAUS, kodeklubber og skolebesøk er vi i gang med å skape tidlig interesse for teknologi, produksjonsutstyr, sirkulær økonomi og bærekraft hos denne gjengen. Kreativitet kan utløse bedriftsidéer og ny teknologi, både på fritiden og i skoletiden. Målet er å koble lokalt næringsliv tettere på, fortalte Gudbrand Heiene, Heidi Bragerhaug og nyansatte Halldor Kvale-Skattebo og Beatrice Bieuville.
Les mer om Skaperkraft Valdres her

Etablereropplæringen (Valdres Næringshage)

- Endelig er tilbudet tilbake i Innlandet og i Valdres. Her tilbys du grundig og inkluderende påfyll rundt kompetanseheving, verdiskaping og nettverksbygging. Har du tenkt å starte opp for deg selv, så kan du lære alt fra hvordan du registrerer deg i Brønnøysundregisteret til å kommunisere med din målgruppe. Målet med etablereropplæringen er å bidra til å økt antall nyetableringer i Innlandet fylke, samt gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk. Man blir ofte litt bedre på det man øver på, sa Hilde Tveiten Døvre ved Valdres Næringshage.
Les mer om Etablereropplæringen her

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: