Reiseplanlegger

Velkommen til reiseplanleggeren. Du kan bruke dette verktøyet for å lage din egen reise, eller velge fra et spennende utvalg med spesielt utvalgte turer.

For å lage din egen reiserute, klikk Add to Excursion for å legge noe til i reiseplanleggeren din.

- Djupt skuffa over forslag til ny Nasjonal transportplan

19. Mars 2021

- Det handler om myke trafikanter og fremtiden for regionssenteret i Valdres. Fagernes har vært et nasjonalt vegkryss lenge nok, mener ordfører Knut Arne Fjelltun (Foto: Lene Hovi)

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Fredag 19. mars kom forslag til ny Nasjonal transportplan fra Samferdselsdepartementet. I Valdres var det knyttet store forhåpninger til at en løsning for strekningen Fagernes S. – Hande skulle ligge inne i perioden 2022-33. Slik gikk det ikke.

- Vårt sterkeste argument og største bekymring er at Fagernes sentrum er delt i to av en europaveg som medfører en årsdøgntrafikk på 11.000 biler gjennom regionssenteret vårt. 1000 av disse er tungtrafikk. Dette er uholdbart for myke trafikanter og Fagernes er i dag et nasjonalt vegkryss uten mulighet til å utvikle seg verken miljø- eller næringsmessig. Vi kjenner ikke til andre byer eller regionssentre om har tilsvarende årsdøgntrafikk gjennom sitt sentrum, sier Knut Arne Fjelltun, ordfører i Nord-Aurdal kommune.

Sterke støttespillere

I arbeidet for å få en løsning for Fagernes inn i NTP har Innlandet fylkeskommune, Norsk Lastebileier-forbund og NHO Innlandet stått stødig på Valdres sin side. Alle mener at et godt utbygd og vintersikker E16 over Filefjell må fullføres med å fjerne den siste utfordringen på strekningen, altså regionsenteret. Først da blir det full uttelling på det langsiktige arbeidet som er lagt ned på E16 gjennom Valdres de siste årene og den vintersikre traséen mellom Oslo og Bergen.

- I mangel av jernbane og flyplass er det mange som ser hvor viktig vegen er gjennom Valdres er. Vi må finne gode løsninger for næringsliv, beredskap og godstrafikk. Etter at strekningen Fagernes S. – Hande falt ut av NTP i 2018, har vi også initiert kraftig slanking av prosjektet sammen med Statens vegvesen og føler vi at kommet alle krav i møte for å få strekningen inn i NTP igjen. Nå føler vi oss regelrett oversett, sier Fjelltun.

Setter lit til forhandlingene

Regjeringen er i mindretall, og må forhandle med opposisjonen frem til endelig vedtatt NTP i juni. I Valdres setter man lit til opposisjonspartierne i de kommende månedene.

- Fremskrittspartiet har jobbet godt for veg i Valdres, og har gitt oss klare signaler om at de støtter oss i å få E16 ut av Fagernes sentrum og inn i NTP. Også andre opposisjonspartier har lyttet til oss de siste månedene. NHO Innlandet og Norsk Lastebileier-Forbund er med oss å kjempe videre.

Nå satser vi på at vi er et viktig forhandlingskort inn mot sommeren. Som ordfører i Nord-Aurdal er jeg bekymret for innbyggerne mine og den videre utviklingen av regionens eneste by, sier Knut Arne Fjelltun.

- Saken er ikke tapt

- Vi har et godt håp om at opposisjonspartiene klarer å rette opp denne feilen. Saken er ikke tapt. Norges Lastebileier-Forbund vil delta aktivt i arbeidet for at E16 i Valdres gjennom Fagernes skal få den plassen i planen den vegen fortjener, sier regionssjef i NLF, Guttorm Tyssnes.

Også Jon Kristiansen i NHO Innlandet er skuffet på Valdres sine vegner

- Prioriteringen fra Innlandet har vært klar hele veien, og også vi lener oss til opposisjonen som skal forhandle om NTP før den besluttes i Stortinget før sommeren. Budskapet fra Innlandet er klart og tydelig - E16 er den vintersikre vegen over fjellet og Fagernes er den «siste» proppen som må løses, sier Kristiansen

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Datoer

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: