Valdres merket som bærekraftig reisemål

En tre år lang prosess er i havn og Valdres har nå mottatt merket som bærekraftig reisemål. Et merke som forplikter fremover og gir store muligheter for reiseliv og fastboende i Valdres. (Foto: www.valdresibilder.no)

- Valdres er en region som passer veldig godt inn i merkeordningen for bærekraftig reisemål.  Det er naturen og omgivelsene våre som tiltrekker både besøkende og deltidsinnbyggere, og det vi leverer er det vi har rundt oss. Naturen, kulturen, tradisjonene og menneskene som bor her. Bærekraftbegrepet står derfor veldig sterkt i vår region, sier reiselivssjef Merete Hovi i Visit Valdres.

Sammen med kollegaene i destinasjonsselskapet for Valdres ser hun nå tilbake på tre år med en målrettet prosess for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål. Nå er godkjentstempelet satt av Innovasjon Norge.

- Å bli merket som et bærekraftig reisemål er med på å ytterligere forsterke det regionen står for, gir merverdi til merkevaren vår, samt gir oss de nødvendige verktøyene vi trenger for å kunne jobbe enda mer systematisk og samlet med bærekraftig utvikling. Vi har nå en mye bedre oversikt over både mulighetene og utfordringene våre, forteller Hovi.

Tidlig ute 

Reiselivsutvikling er på ingen måte ukjent terreng for Valdres. Norges aller første reisemålsselskap ble stiftet på Frydenlund Skysstasjon i Aurdal i 1888.

I nyere tid har reiselivsutviklingen blitt stadig grønnere - og Valdres var tidlig ute med å jobbe med bærekraftig utvikling. Allerede i 2007 inngikk de seks Valdreskommunene et samarbeid om å etablere en av Norges første regionalparker (Valdres Natur- og Kulturpark). En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi, og er en samarbeidsmåte som inkluderer politikere og innbyggere, kulturinstitusjoner og bedriftsnettverk, reiseliv, hytteeiere og fastboende. I dag finnes det ni slike parker, som er organisert gjennom nettverksorganisasjonen Norske Parker.

- Valdres har gjennom dette arbeidet etablert en samarbeidsplattform som gjør det naturlig for oss å samarbeide videre om en bærekraftig utvikling av dalen vår. Bærekraftig reisemål er et verktøy for oss som vil gi oss utviklingsmuligheter framover, sier daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Jørand Ødegård Lunde.

Satsing på helårsturisme

Reisemålet Valdres er med andre ord en stor aktør i reiselivssammenheng, som gjennom årene bevisst har jobbet for å skape vekst og sysselsetting gjennom hele året.

- Vi gratulerer Valdres som nå mottar Merket for bærekraftig reisemål. Dette er et reisemål som ikke bare ligger i hjertet av Sør-Norge, men som også har en stor plass i hjertet til tilreisende fra inn- og utland - mye takket være en langsiktig satsing på helårsturisme. At seks kommuner nå har engasjert seg for et mer bærekraftig reisemål betyr et positivt løft for en stor region – og et viktig bidrag til et mer bærekraftig reiseliv i hele landet, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Stort steg i riktig retning

I Valdres har reiselivsutviklingen pågått i 130 år.

- Det at vi nå er førstegangsmerket som bærekraftig reisemål betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene. Snarere tvert imot. Dette arbeidet skal følges opp videre, og vil bli målt ut ifra forbedring. Vi har også en egen handlingsplan for bærekraftig utvikling med definerte tiltaksområder som det skal jobbes med i vår region. I Valdres skal vi sørge for at bærekraftarbeidet blir fulgt opp videre og at vi får satt ned en destinasjonsledelse som skal ivareta fremdriften frem til re-merking om tre år, sier reiselivssjefen.

Hun mener merkeprosessen har gitt hele regionen en større forståelse av hva bærekraft betyr og en økt bevissthet om at dette er en felles dugnad som alle må ta del i.

- Bærekraftprinsippene og bærekraftstrategier er i sterkere grad iverksatt i regionale og kommunale styringsdokumenter som retningsgivende for fremtidig utvikling. Vi har også utviklet og forankret en helt ny og felles reisemålsstrategi for Valdres, «Valdres 2025» som både kommunene og næringslivet stiller seg bak. Dette er et stort steg i riktig retning, sier Merete Hovi.

Bevisste besøkende

I Valdres vil det nå med stolthet kommuniseres at regionen har blitt et mer bærekraftig reisemål.

- Vi har stor tro på at fremtidens besøkende i langt større grad vil velge ansvarlige reisemål og forventer at det legges bedre til rette for at det skal kunne tas bærekraftige valg. Vi gleder oss til å fortsette med dette viktige arbeidet, avslutter Hovi.


Stolt reiselivssjef for Valdres og daglig leder i Visit Valdres, Merete Hovi

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: