Ga plantekasser til alle aldershjem i Valdres

Håper på matglede, gode samtaler og kortreist blomkålsuppe til høsten: Fra venstre: Guri Grønolen (Statsforvalteren i Innlandet), Turid Juvkam (avdelingsleder), Kristian Sandviken, Therese Eide (hjelpepleier) og Marit Hougsrud (ordfører i Sør-Aurdal) utenfor Solbraut bo- og servicesenter. Her har de grønnsakskasser som kålplantene skal settes ut i, og Kristian tok på seg ansvaret for vanningen gjennom sommeren. (Foto: Lene Hovi)

Fredag 4. juni var Guri Grønolen fra Statsforvalteren i Innlandet på en liten turné med favnen full av kålplanter. Plantekassene ble gitt til de seks ordførerne i Valdres, som igjen fikk i oppgave å levere de ut til alders- og sykehjem i kommunen. 

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Statsforvalteren i Innlandet ønsket å gi noe tilbake til kommunene som en takk for god innsats og godt samarbeid gjennom koronapandemien. Plantekassene er et symbol på livsgnist, matglede og håp om at vi nærmer oss mer normale tider.

I Sør-Aurdal tok ordfører, Marit Hougsrud, turen ned til Solbraut bo- og servicesenter for å få plantene raskt i jorden. Kristian Sandviken lovet å stelle plantene godt.

- Nå håper jeg du inviterer meg på blomkålsuppe til høsten, sa Hougsrud.

Kristian nikker. Ordføreren er hjertlig velkommen.

De som har dyrket landet

Initiativet om å dele ut plantekasser kom fra Statsforvalterens tiltak "Inspirasjonskorpset", et mykt beredskapstiltak som henvender seg direkte til eldre og til ansatte og frivillige i kommunene.

Dette for å gi inspirasjon og faglig påfyll slik at kommunen kan gi et enda bedre tjenestetilbud til sine innbyggere rundt matglede, kultur og fysisk aktivitet.

- Vi ønsker at denne gaven kan være med på å sette fokus på våre eldre og at vi sammen kan gi noe tilbake til den generasjonen som har dyrket og bygget landet til slik det er i dag. Vi håper at plantedyrkingen vil skape gode samtaler, hyggestunder og fremkalle gode minner. Vi håper selvsagt at dyrkingen vil sette rammen for et stolt og godt måltid med servering av egenproduserte grønnsaker. Måtte spirene som vokser og gror spre livsgnist og glede, sa Guri Grønolen fra Statsforvalteren i Innlandet.

Tiltaket med plantekassene er i varmt samarbeid med Bondelagene i Valdres og Innlandet, Norgro og grøntprodusent Louise Gjør.

Nord-Aurdal: Plantekassen skal fordeles mellom aldershjemmet i Aurdal og VLMS. Ordfører Knut Arne Fjelltun, Guri Grønolen (Statsforvalteren i Innlandet), virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim og virksomhetsleder i Aurdal, Gro Merete Holde. (Foto: Lene Hovi)

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: