- Vi må skape flere faglige og sosiale møteplasser

Regionalt lunchmøte i Valdres under Agenda Innlandet-konferansen. I panelet satt Hilde Tveiten Døvre (Valdres Næringshage), Christian Hedløv Engh (Omstillingsprosjektet i Nord-Aurdal), Hilde Lysengen Havro (redaktør i Avisa Valdres), Linda Mæhlum Robøle (Regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (Reiselivssjef og daglig leder for Visit Valdres), Guri Grønolen (Statsforvalteren i Innlandet) og Henning Wangsnes (Kommunikasjonssjef i Valdres Natur- og Kulturpark) Foto: Lene Hovi

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

12. august ble det avholdt en felles digital konferanse for hele Innlandet fylke, kombinert med fysiske, regionale lunsjmøter og panelsamtaler rundt muligheter og nye næringer i Innlandet. 

Agenda Innlandet er en møteplass for næringsliv, politikere og kunnskapsmiljøene i Innlandet. I Valdres næringshage var det regionale lunchmøtet, arrangert av Valdres Natur- og Kulturpark, fulltegnet.

Møtet i Valdres forsøkte å definere lokale barrierer og diskutere tiltak som kan bedre Valdres og Innlandet sin posisjon nasjonalt, skape flere arbeidsplasser og nye næringer.

Grønn industri og fleksible arbeidsplasser

- Mye grunnet koronapandemien har teknologien for alvor vist oss at vi kan jobbe hvor vi vil og ta utdanning der vi ønsker, uavhengig av bosted. Dette er en mulighet for distrikter som sliter med fraflytting, sa statsminister Erna Solberg i et av innslagene på Agenda Innlandets innledende videostrøm.

(Se videostrømmen nederst i saken)

De tre statsministerkandidatene Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum kom alle med sine forslag og ønsker om hvordan Innlandet kan utvikles i fremtiden.

I tillegg fikk et samlet Innlandet innblikk i spennende grønn industri og teknologi fra fylket som har oppnådd internasjonal interesse.

Muligheter for Valdres

Innlandet består av 10 regioner og 46 fylker som både samlet og enkeltvis må finne sin plass og evne til omstilling og utvikling i fremtiden. Med panelsamtalen ønsket aktører i Valdres å se muligheter sammen.

Fersk prosjektleder for omstillingsprosjektet i Nord-Aurdal kommune, Christian Hedløv Engh, satt i panelet og har næringsutvikling i ryggmargen. Han er positivt overrasket over utviklingsviljen og -potensialet i Valdres.

- Barrierer kan være manglende tilgang på kompetanse og risikokapital. Det kan holde noen tilbake. Vi kan bli flinkere til å ta posisjon og fortelle de gode historiene fra Valdres, da tiltrekker vi oss menneskelige ressurser. Vi må også inspirere, inkludere og heie på hverandre på tvers av bransjer, sa Hedløv Engh.

Helårs reiselivsdestinasjon

På hovedkonferansen fikk Valdres presentere hvordan det jobbes med bærekraft og samarbeid innen reiseliv, en av de største næringene i regionen.

- Selv om vi er gode på samarbeid i Valdres skal vi fortsette å utvikle dette. Vi har skuldersesonger som kan utnyttes mye bedre og som kan resultere i større grad av helårs arbeidsplasser i regionen. Valdres er helt i takt med de grønne, trygge reiselivstrendene, men kan tilby et mer stabilt arbeidsmarked ved å jobbe mot å bli en helårsdestinasjon, sa reiselivssjef Merete Hovi.

Se Valdres sitt innslag på konferansen her:

Forslag til tiltak

Jørand Ødegård Lunde fra Valdres Natur- og Kulturpark ledet panelsamtalen og registrerte flere konkrete forslag for å utvikle næringslivet i Valdres, både fra panelet og i salen. 

- Vi må ta tak i dette selv og ikke vente på at noen skal velge å legge ny industri eller annen næring til Valdres. Vi må også tiltrekke oss ressurser og kompetanse i større grad, og boligutfordringene i regionen ble et hett tema under samtalen. Salen etterlyste også ungdommen og ønsker å høre deres tanker om fremtiden for å hindre fraflytting. Å skape arenaer der unge gründere, tilflyttere og etablert næringsliv kan møtes, både faglig og sosialt, ble nevnt av flere. Valdres har et godt omdømme og en sterk merkevare, men vi kan bli bedre på å utnytte forsknings- og utviklingsmiljøene, dyrke mangfoldet og skape gode og hele liv for fastboende og tilflyttere, oppsummerte Ødegård Lunde da møtet ble avrundet.

Se hele sendingen fra Agenda Innlandet-konferansen her:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: