Reinslakt uten filter


Ung i Park er et prosjekt som ønsker å koble ungdom tett på natur og kultur i sitt lokalmiljø og bygge stolthet og identitet til regionen. Reindrift forteller mye om måten vi bruker fjellressursene på og tradisjonen om å produsere bærekraftig mat i ellers uproduktive områder. (Foto: Lene Hovi)

Første helgen i september var det reinslakt i Fram Reinlags anlegg ved Seksin i Jotunheimens forgård. I løpet av få dager ble cirka 1600 dyr slaktet, men hele stammen på 5000 dyr ble visuelt sjekket. Dette for å holde god dyrehelse og bygge en sterk stamme videre. For andre år på rad var ungdom fra Valdres invitert til å tilbringe en skoledag på anlegget.

23 elever fra idrettsinja og kokk- og servitør-klassen ble tatt godt i mot på slakteanlegget og fikk grundig innføring i reinlagets arbeid og reinens livsløp. Dette er i samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark og ungdomsprosjektet Ung i Park.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

- Å stå så tett på reinslakt er brutalt ærlig, men Fram Reinlag utfører dette på en svært profesjonell, effektiv og inkluderende måte. Her får ungdom overvære hele prosessen fra inndriving til partering. De blir også invitert med på enkelte av oppgavene, og blir fort en del av et større arbeidslag som høster av fjellets fantastiske råvare; reinen, sier prosjektleder for Ung i Park, Katharina Sparstad.

Lærerikt

Elevene fra kokk- og servitørklassen (2. klasse ved Restaurant- og matfag) satt igjen med mange inntrykk. Noen syntes dagen var litt tøff, men alle mente de fikk en større forståelse for reinen som råvare og ressursene i fjellet. 

- Vi ble tatt godt i mot og forstod fort at dette var folk som kunne sitt fag og som var opptatte av at dyrene skulle ha en minst mulig stressende stopp innom anlegget. Veien fra frihet til slakt var kort. Kokkeelevene på Valdres vidaregåande skule fikk med seg store inntrykk og mye læring, forteller Sven Berggren.

Han er faglærer på Restaurant- og matfaglinja og mener at det er viktig å få innsikt i våre lokale reindriftstradisjoner, reinskjøtt som råstoff og hvordan man røkter en stor stamme, slik at den forblir sterk og frisk.

- Vi kommer til å ta med oss mye fra denne dagen inn i råstofflære utover skoleåret, forteller Sven Berggren og elevene hans.


Ung i Park-samarbeidet mellom Valdres videregåande skule og Valdres Natur- og Kulturpark sørger for at ungdom får komme ut og praktisere læreplanen og få en videre forståelse for regionens natur- og kulturverdier. Faglærer Sven Berggren og prosjektleder for Ung i Park, Katharina Sparstad var veldig fornøyde med dagen ved Seksin og den inkluderende måten Fram reinlag tok i mot elevene på. (Foto: Lene Hovi)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: