Valdres med i europeisk ungdomssamarbeid


I tett samarbeid med skoler, lærere og eksterne fagmiljøer har Ung i Park blitt en etablert satsing i Valdres Natur- og Kulturpark. Her fra en fagdag i stølslandskapet rundt Gauklia, der videregående-elever fikk lære om stølstradisjoner og kulturlandskapet, samt smake på stølskost. (Arkivfoto: Lene Hovi)

Valdres har blitt en del av den europeiske Junior Rangers-familien. Dette er regioner og områder som jobber bevisst for å koble ungdom tettere på natur og kultur i sitt nærområde slik at ressursene våre blir både riktig brukt og ivaretatt.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

- Her i Valdres Natur- og Kulturpark kaller vi det Ung i Park, men målet er det samme. Å øke forståelse og engasjement for natur og kultur blant ungdom. Kanskje kan vi stimulere flere til å bli lokale naturforvaltere på sikt, sier Katharina Sparstad.

Sparstad er prosjektleder for Ung i Park i Valdres, et pilotprosjekt som startet opp i 2019 og som nå har blitt en fullskala satsning i Valdres Natur- og Kulturpark. Denne høsten ble Valdres innlemmet i Europarc sitt ungdomssamarbeid Junior Rangers.

Europarc er paraplyorganisasjonen for regionalparker i Europa og har Junior Rangers-program i 19 land i Europa.

Les mer om Junior Rangers-programmet her

Stolthet og stedsidentitet

I en global og digital verden er det ikke selvsagt at ungdom i dag har en like utstrakt bruk eller innsikt i naturen rundt seg som vi hadde for bare generasjoner siden, mener Sparstad.

- Vi har også kulturtradisjoner, dyrearter og et biologisk mangfold som er truet. Men dette er utfordringer som ungdom tar på ramme alvor og er veldig opptatte av. Derfor er det gledelig å være med å tilrettelegge for en sterkere kobling mellom dagens unge og de lokale omgivelsene deres, sier hun.

Ung i Park-konsept som er en del av programmet i dag er stølskultur, reinslakt, slåttekurs, fuglekikking og nasjonalparkvandring i Langsua og Vassfaret. All læring skjer ute i felt.

LES MER: Dette er Ung i Park

- Målet er også å bygge stolthet og stedsidentitet hos ungdommen. Noen får virkelig øynene opp for det vakre og sårbare ved naturen og kulturen i Valdres og ønsker kanskje å velge et utdanningsløp som gjør at de kan jobbe tettere med å bevare og fremme våre lokale fjellressurser, mener Sparstad.

Aktivitetene som Ung i Park initierer er som regel i tett dialog med ungdomsskoler og videregående.

- Med nye utdanningsplaner har mange fag blitt mer praktiske og tverrfaglige, så det å koble Ung i Park opp mot skolene har vært veldig fruktbart. Her finnes det også uvurderlig kompetanse og interesse fra lærerne. Da kan Ung i Park være med å tilrettelegge for allerede gode løp innenfor eksempelvis naturfag eller mat- og restaurantfag, forteller Sparstad.


VIDEO: Rein er en viktig ressurs i Valdres. Med Ung i Park har flere skoleelever fått være med på inndriving og følge slakteprosessen på Fram reinlag sitt anlegg ved Seksin.

Norsk og europeisk satsing

Trym Holt Rudshaug jobber i Norske Parker. Her er det satset godt på ungdomsarbeid de siste årene. Flere parker er i gang med Ung i Park-aktiviteter, men Valdres Natur- og Kulturpark er den første parken som nå er medlem i den europeiske familien for unge parkforvaltere.

- Det er ikke tilfeldig at Norske Parker satser på ungdom. Junior Ranger er allerede godt etablert i resten av Europa og parkene har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for riktig bruk og økt forståelse for lokale natur- og kulturressurser.  Når Valdres nå er tatt opp «i det gode selskap» gir det også ungdommene våre mulighet til å være med på samlinger rundt om i europeiske regionalparker og øke både lokal og internasjonal forståelse og engasjement for naturen, sier Holt Rudshaug.

Videregående-elever på tur til Vassfaret. Her fikk de lokale historier og et innblikk i hvordan de levde på en plass som Vassfaret i tidligere tider. (Foto: Mathea Sætre Liberg)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: