Ny daglig leder i Valdres Næringshage


Styreleder Peter Jankov gratulerer Tone Ranheim som daglig leder i Valdres Næringshage etter Hilde Tveiten Døvre. (Foto: Valdres Næringshage)

Tone Ranheim er ansatt som ny daglig leder i Valdres Næringshage fra 1. oktober. Tone etterfølger Hilde Døvre som hadde sin siste arbeidsdag 30. september, etter 19 år i selskapet, de siste 7 årene som leder.

Det skriver Valdres Næringshage i en pressemelding

– Jeg gleder meg til å lede Valdres Næringshage og er både spent på og ydmyk for å jobbe sammen med så mange dyktige folk og spennende bedrifter. Målet vårt er å skape vekstmuligheter for utviklingsorienterte bedrifter og lokalsamfunn. Vi har et dyktig og framoverlent team med seks medarbeidere, og i tillegg leier vi inn spesialkompetanse fra nettverket i Innlandet, Hallingdal og ellers i Norge når det er behov for det.

Tone Ranheim har jobbet som rådgiver og prosjektleder i Valdres Næringshage fra høsten 2020. Hun er godt kjent i næringshagesystemet etter 15 år i Buskerud Næringshage og åtte av disse som daglig leder. Hun har allsidig og bred erfaring fra  konsulent/rådgivningsbransjen, undervisning og fra kommunal virksomhet. Av utdannelse har hun en master i naturforvaltning fra NMBU på Ås, samt to enkeltemner fra BI innen styrekompetanse og næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling.

- Skilte seg ut

Styreleder i Valdres Næringshage Peter Jankov, er glad for å få på plass Tone.

– Etter en god rekrutteringsprosess med bistand fra Habberstad AS og i meget skarp konkurranse med mange gode søkere med solid ledererfaring, så falt altså valget på Tone. Hun skilte seg ut med sin faglige kompetanse, innsikt og brede erfaring innen prosjektledelse og bedriftsutvikling. Kombinasjonen av solid kjennskap til næringshageprogrammet, virkemiddelapparatet i Norge og et godt nettverk samt gode samarbeidsevner ble utslagsgivende for oss i styret. Vi er derfor veldig fornøyde med å få på plass Tone som vår daglig leder etter Hilde. At Tone også er lokalpatriot og har et genuint ønske om å bidra til å utvikle næringslivet i Valdres, gjorde oss enda mer overbevist om at Tone var den rette.

Valdres Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Valdres. Arbeidet til næringshagen skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen.

– Det kan være krevende for små og mellomstore bedrifter å ha nok tid til å drive utvikling og innovasjon ved siden av daglig drift. Vi bistår bedrifter med å tenke kommersielt som en del av en bærekraftig strategi, og holder dem orientert om de mange offentlige støtteordningene som er tilgjengelig for at det skal gi lønnsomme arbeidsplasser i distriktet, sier Tone.

Fokus på omstilling

Behovet for omstilling har økt i de senere årene og vår oppgave fremover vil være å bistå bedriftene med tanke på bærekraft, energikrise, digitalisering og økende behov for kompetent arbeidskraft. Her vil det være utfordringer både lokalt og globalt, og nettopp derfor er dette en del av innholdet i det distriktspolitiske virkemiddelet som Næringshageprogrammet er.

- Å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse er en av hovedoppgavene i Valdres framover, og her er det godt at vi har gode samarbeidspartnere. Visit Valdres, Valdres Natur- og kulturpark, kommunene og Innlandet Fylkeskommune er både samarbeidspartnere og premissgivere – og vi er alle interessert i å bistå næringslivet best mulig. Det er derfor vi er her, sier Tone Ranheim og håper at bedriftene tar seg tid til en samtale ved behov.

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: