Festivalene rigger seg for nye utfordringer

Festivalnettverket i Valdres består av (f.v) Knut Aastad Bråten (Jørn Hilme-stemnet), Jesper Møller (Ridderrennet), Guro Furunes Pettersen (Vinjerock), Trond Rogne (Trollrock), Mona Kleven (Valdres Sommersymfoni) og Ragnhild Hemsing (Hemsingfestivalen). Ikke til stede på bildet: Halgrim Hansegård (FRIKAR), Erik Østli (Beitosprinten) og Håvard Halvorsen (Norsk Rakfiskfestival) Foto: Katharina Spartsad

Etter flere utsettelser og nedskaleringer under de første koronaårene, ble 2022 en veldig god sesong for festivalene i Valdres. Likevel er bransjen spent på hvordan kommende år vil bli preget av senskader etter nedstengingene og prisutviklingen på strøm og tjenester en festival må bekoste.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

I Valdres har flere av de store festivalene dannet et nettverk som sikrer samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving. I slutten av november ble årets sesong oppsummert og neste års utfordringer diskutert.

- Festivalnettverket i Valdres er et viktig forum for oss som har store kultur- og idrettsarrangementer som daglig virke. Det er så bra vi kan dra veksler på hverandre og ikke konkurrere om det samme publikummet på samme tid. Vårt felles mål er å tilby et bredt spekter av store opplevelser i Valdres gjennom året, og nettverket gjør oss også bedre rigget til å møte utfordringer sammen, sier Mona Kleven i Valdres Sommersymfoni.

Hun var vert for novembermøtet i nettverket og er selv godt fornøyd etter årets sommersymfoni som ble arrangert i juni.

- Mitt inntrykk etter møtet er at alle festivalene hadde gode besøkstall og leverte sterke publikumsopplevelser dette året. Det var ikke gitt at publikum skulle komme tilbake etter flere år med uforutsigbarhet, spesielt ikke når vi ser at flere andre aktører i kulturbransjen blør, sier Kleven.

Både Sommersymfonien og de øvrige festivalene i Valdres har mange trofaste tilhengere som vender tilbake hvert år, noe festivalnettverket er utrolig takknemlige for. Men tross en tilnærmet normal sesong er gruppen av festivalsjefer likevel spent på fremtiden.

Les mer: Dette er Valdres Festivalnettverk

Kompetanseflukt og prisvekst

Flere offentlige støtteordninger må prioriterer tøffere fremover og andre har falt helt bort, da økonomien er preget av ustabile tider. I tillegg vil økte kostnader og tilgang på fagfolk bli en utfordring.

Guro Furunes Pettersen er fersk festivalsjef i Vinjerock, men har lang fartstid i festivalbransjen. Noe av det som bekymrer henne mest er kompetanseflukten blant sceneriggere og teknikere under koronaårene.

- Da festivalarenaene og kulturinstitusjonene stengte, satt en rekke dyktige folk uten jobb og fant seg nytt arbeid. Dette betyr færre fagfolk, økte priser og en enorm arbeidsmengde på de som står igjen. Som festivalarrangører har vi ansvar for å være med å bedre arbeidsvilkårene til denne gruppen, samt samarbeide for rekruttering til bransjen. Å kunne se på disse utfordringene sammen i et nettverk er spesielt nyttig i disse tider, sier Furunes Pettersen.

Prisøkningen på strøm og de fleste ledd i leverandørrekka er også med å sette neste års festivaler i et usikkert kostnadsbilde. Å heve billettpriser er et virkemiddel, men festivalene i Valdres er svært opptatt av at "alle" skal kunne ha råd til å delta i festivallivet.

- Vi må tenke nytt, effektivisere, søke flere sponsorer og stramme inn der vi kan - uten at dette går ut over den kvaliteten festivalene i Valdres er kjent for. Tross et fantastisk festivalår viser regnskapene at budsjettene vil bli strammere fremover. Igjen er det veldig godt å ha et nettverk rundt seg som står i de samme utfordringene. Vi er alle spente på fremtiden, forteller Furunes Pettersen.

- Hjørnesteinsbedrift

Katharina Sparstad i Valdres Natur- og Kulturpark er sekretær for festivalnettverket og skryter av gjengen som nok en gang må rigge seg om til usikre tider.

- Vi har tidligere sett hvor omstillingsdyktige festivalene i Valdres kan være. De benyttet koronatiden til å utvikle nye, nedskalerte konsepter og intern kompetanseheving. De klager ikke, men er selvsagt bekymret. Igjen må de se etter nye måter å tilpasse seg veldig skiftende tider på. Jeg er glad for å se at de har utbytte av nettverket, slik at de kan se løsninger sammen og trekke hverandre opp. Mange festivaler er avhengig av offentlig støtte, og for å utløse nasjonale midler krever det en del lokal medfinansiering. Jeg håper kommunene og næringslivet i Valdres henger med - i realiteten fungerer festivalene som en hjørnesteinsbedrift i Valdres, med positive, økonomiske ringvirkninger og sysselsetting i hele regionen. Et sterkt festival-Valdres skal være attraktivt for kompetente fagfolk og derfor er det viktig at de kan holde samme aktivitetsnivå fremover, sier Sparstad.

Fersk festivalsjef i Vinjerock, Guro Furunes Pettersen, er glad for at festivalnettverket i Valdres kan møte utfordringene sammen i årene fremover. Det kan bli tøft både for hver enkelt festival og en samlet bransje, sier hun. (Foto: Ida Nordland Hillestad)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: