Kursrekke om nye løysingar og smartare drift i grovfôrproduksjonen

Deltakarane får nyttige innspel rundt grovfôrproduksjon og har trivelege samlingar i denne kursrekka (Foto: Guri Grønolen)

Prosjektet "Framtidstru i Valdres-landbruket" har sett saman ei kursrekke om nye løysingar og smartare drift i grovfôrproduksjonen.

Valdreskommunane og faglaga ynskjer alle landbruksinteresserte velkomen! For at flest mogeleg skal kunne bli med, går tre av kursdagane både på dagtid og kveldstid. To kursdagar er allereie tilbakelagt, men det er fullt mogleg  melde seg på dei to siste!

1. kursdag handla om klimatiltak og presisjonslandbruk
2. kursdag handla om verdien av god jord og utnytting av utmarksbeite
 

Dei to siste kursdagane har dette innhaldet:

3. kursdag: 
8. februar (dagmøte eller kveldsmøte)

Dagmøte: Furulund Pensjonat. Klokka 11.00-13.30
Tyinvegen 1407, 2960 Røn

Kveldsmøte: Fengselet (Valdres Gjestegård) i Aurdal. Klokka 19.00-21.30
Oslovegen 653, 2920 Leira

Grovfôrøkonomi og kostnadsgalopp

• Grovfôrøkonomi i fjellregionen v/ Aslak Botten, NLR Østafjells
• Økonomien i Valdreslandbruket v/ Ole-Arne Fugllien, SpareBank 1 Regnskapshuset

4. kursdag: 
14. februar (dagmøte eller kveldsmøte)

Dagmøte: Furulund Pensjonat. Klokka 11.00-13.30
Tyinvegen 1407, 2960 Røn

Kveldsmøte: Fengselet (Valdres Gjestegård) i Aurdal. Klokka 19.00-21.30
Oslovegen 653, 2920 Leira

Vegval og slåttesystem som er aktuelt for Valdresbonden

• Dyrkingsstrategiar og vegval v/ Petter Fredriksen Bjørge, NLR Innlandet
• Alternativ såing av eng v/ erfaringsbonde Hallgeir Kvaal og Sveinung Sandberg, NLR Innlandet.

Meld deg på:

Påmelding: Seinast to dagar før møtet (gjeld både dag- og kveldsmøter).
SMS til nr: 947 81 882 eller
E-post til berit.hilmen-svanheld@nlr.no
NB! Gje beskjed om allergiar

Deltakaravgift (inkl. servering): kr 300,- pr møte.
Arrangørar: Valdres Natur- og Kulturpark, Norsk Landbruksrådgiving, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: