Junior Rangers fikk lære av folk og fjell i Valdres

Ung i Park, med en skikkelig herlig gjeng skandinaviske Junior Rangers, besøkte blant annet Tor-Evert Johansen i Øvre Brekkebakkadn på sitt opphold i Valdres. Her fikk deltakerne være med å rydde kulturlandskapet, yste egen ost og smake stølskost. (Foto: Katharina Sparstad)

Junior Rangers er et europeisk ungdomsprogram der parker, slik som Valdres Natur- og Kulturpark, legger til rette for at ungdom skal bli bedre kjent med natur og kultur på en tverrfaglig måte, ute i felt.

I Valdres Natur- og Kulturpark kaller vi det Ung i Park, og i godt samarbeid med 9. klasse på Vang barne- og ungdomsskule inviterte vi 13 ungdommer og fire voksne fra Sverige og Danmark til fire dager med praktisk lek og læring 16. - 20. oktober. 

Se rapporten fra Europarc Federation her

Kongevegens historie, botanikk, bærekraft og stølskost stod på programmet. Blant annet fikk ungdommene besøke Ein plass som ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Fra Danmark fikk vi besøk av ungdommer fra Fredrikshavn kommune. Syv ungdommer kom fra Kullaberg Nasjonalpark i Sverige. Det ble knyttet tette bånd og varme vennskap i løpet av dagene.

Med Ung i Park ønsker vi å styrke ungdommers praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier. Et langsiktig mål er at vi med Ung i Park skal føre til at flere ungdommer velger en grønn utdanning. Programmet bidrar også til å vise ungdommene hvor de kommer fra og hvorfor landskapet ser ut som det gjør.

Bli med Junior Rangers på tur i Valdres:

Fra Kvamskleiva gikk elevene Kongeveien opp til Kvam gård og fikk høre om veghistorien og botanikk langs ruta. Elevene jobbet med å kjenne igjen de ulike vekstene og utvekslet plantenavn og -begreper på norsk, svensk og dansk. (Foto: Katharina Sparstad)

Botanikken langs en gammel ferdselsåre blir gått grundig igjennom. (Foto: Katharina Sparstad)

På dag to tok elevene turen over til Lærdal og besøkte Lærdalsøyri, Borgund stavkirke og gikk Vindhella-vegen, sammen med arkeolog Jan Adriandsen. Luren på bildet er en kopi av unike myrfunn fra bronsealderen. (Foto: Katharina Sparstad)

Katharina Spartstad bød på stølskost i Øvre Brekkebakkadn. Ungdommene lagde også egen ost og fikk også smake spekemat, smør og flatbrød. (Foto: Aya Strand)

(Foto: Aya Strand)

Vi takker elever og lærere fra Vang barne- og ungdomsskule som ble et varmt vertskap for nye, skanidnaviske venner. Takk til elever og lærere fra Danmark og Sverige, for flotte og lærerike dager i Valdres! Tusen takk til fagpersoner vi fikk samarbeide med, som ga lokale og skandinaviske ungdommer et innblikk i natur og kultur gjennom praktiske oppgaver og handling. 

Valdres Natur- og Kulturpark/Ung i Park

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: