Kobler ny og gammel veghistorie


Hugavike: Tone Lajord og Bjørg Olimb ønsket å formidle veghistorien og avduker informasjonsskiltet ved Hugavike, tirsdag 3. oktober. (Foto: Katharina Sparstad)

Da Hugaviktunnelen i Vang ble åpnet i november 2022, fikk en historisk viktig ferdselsåre nok en trasé. Kvamskleiva har en lang og spennende veghistorie, og nå er den bokstavelig talt skrudd opp på en tavle ved tunnelløpets østlige inngang.

Tirsdag 3. oktober ble tavla avduket av Tone Lajord og Bjørg Olimb. De to har et nært og spesielt forhold Kvamskleiva, etter å ha jobbet for tryggere ferdsel i området siden 2012.

- Vi i "Aksjonsgruppa for ny tunnel gjennom Kvamskleiva" satt igjen i et vakuum da Hugaviktunnelen ble igangsatt og kampen for en trygg hverdag langs vegen endelig var over. Da kjente vi at vi ønsket å få et veghistorisk tilbakeblikk på plass, sa Lajord og Olimb da duken over tavla fikk falle.

Informasjonstavla står ved parkeringen og bussholdeplassen i Hugavike.

Positivt samarbeid

Tavla ble til i samarbeid med Vang Historielag, Valdres Natur- og Kulturpark, Vang kommune, Hæhre Entreprenør, Statens vegvesen og Statens vegmuseum.

Historielaget leverte tekst og historiske bilder, Valdres Natur-og Kulturpark bearbeidet materialet med skiltmal og -design, Hæhre monterte det opp og kommunen støttet prosjektet økonomisk. 

- Vi vil takke alle som har bidratt i prosjektet med å få opp denne tavla. Selv om det nå endelig er trygt å ferdes i området rundt Kvamskleiva, hadde det vært synd å miste historien "på vegen", sa Lajord og Olimb under avduknigen.

Kongeveg-standard

Området ved Kvamskleiva er en del av en "Kongevegen over Filefjell"-prosjektet som Valdres Natur- og Kulturpark var engasjert i allerede ved oppstart i 2009. Samtidig jobber regionalparken for en europaveg med god standard gjennom Valdres.

- Tavla som er satt opp i Hugavike i dag, er i samme format som tavlene langs "Kongevegen over Filefjell" har, og Statens vegmuseum tildelte skiltprosjektet her en tilsvarende. Det er fint å se at det henger sammen og dermed får et felles og litt staselig uttrykk, sier Katharina Sparstad i Valdres Natur- og Kulturpark.

- Kongevegen gikk jo også her langs Hugavike etter 1808, så det er helt på sin plass at skiltet har sitt Kongeveg-preg, påpeker Sparstad.

Dagens populære vandrerute på den gamle Kongevegen starter på parkeringsplassen ved Kvamskleiva litt lenger vest for Hugavike. Her ble det også avduket en kulturminnetavle med historien rundt Kvamskleiva denne dagen. 

På parkeringsplassen ved startpunktet for vandreruta "Kongevegen over Filefjell" ved Kvamskleiva ble det også avduket et nytt kulturminneskilt, tirsdag 3. oktober. Bjørg Olimb og Tone Lajord har også tatt initiativ til dette skiltet. (Foto: Katharina Sparstad)
 

Fra venstre: Nils Rogn og Tore Hovda fra Vang Historielag, Vidar Eltun, ordfører i Vang og Bjørg Olimb i dialog rett før avdukingen (Foto: Katharina Sparstad)

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: