- Drar hjem med mange nye idéer på blokka

Lena Lisjordet takker arrangørene for å skape en møteplass for idémyldring og inspirasjon. Hun deltok på Valdreskonferansens to dagers-arrangement og dro hjem med full idéblokk. (Foto: Lene Hovi)

13. og 14 november ble det arrangert Valdreskonferanse på Fagernes med cirka 70 påmeldte, et sterkt lag foredragsholdere, fin underholdning og lokale råvarer på matfatet. Konferansen satte fokus på landbruk/matkultur, reiseliv og byggenæringen og vi møtte et knippe fornøyde deltakere.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

I døra ut fra Trykkeriet, etter to dager med faglig innputt, møtte vi Lena Lisjordet. Melkebonden og småbarnsmora prioriterer så langt hun kan å få med seg slike og tilsvarende tilstelninger, og roser arrangørene for tett og godt program og en viktig møteplass.

- Jeg har satset på stølsturisme i sommersesongen og opplever at landbruk og reiseliv går hånd i hånd. Det gjorde det litt vanskelig å sjonglere mellom de mest relevante foredragene, men jeg sitter igjen med mye inspirasjon og nye kontakter, forteller Lisjordet.

Hun påpeker at selv om hun anser seg selv som er en liten reiselivsaktør, så er det mye å plukke med seg fra større opplevelsestilbydere og ikke minst, idéen om å opprette klynger og fellesskap for å dra lasset i en felles retning.

Pausepraten

- Det handler om å få løftet blikket og ikke kun høste erfaringer fra egen tue. Jeg, og sikkert flere med meg, har konstant behov for å lære og å knytte kontakter, derfor er dette en arena som oppleves som relevant for meg. I tillegg får jeg vist frem meg selv og fortalt om mitt virke til deltakere fra bransjer jeg har mye til felles med.

Vel så viktig som inspirasjon fra scenen, er den fine praten i pausene, mener Lisjordet.

- Det har vært få slike arrangement de siste årene med korona. Det å få være på en arena med folk som er ute i samme ærend, gjør det lett å ta kontakt og få innblikk i hva andre driver med. Den uformelle pausepraten øker kontaktflaten og forståelsen for egen, nærliggende og helt andre bransjer. Kick off-arrangementet mandag kveld var også knallbra, det gjorde det enkelt å komme i snakk dagen etter.

Ida Sæteren Hippe og Olve Lie fra ValdresRevisorene dro sammen med to andre kolleger på Valdreskonferansen (Foto: Lene Hovi)

Både Trykkeriet Kulturarena og Fagerlund Hotell ble tatt i bruk under Valdreskonferansen. Deltakerne brukte pausene til å forflytte seg mellom programposter, kom i prat og fordøyde foredragene sammen.

Bygge relasjoner

ValdresRevisorene møtte opp mannsterke på Valdreskonferansen, selv om det var lite tallknusing på programmet.

- Vi identifiserer oss med næringslivet i Valdres og bruker en slik konferanse til å bygge relasjoner. Dette er en fin arena å møte kundene våre på og sette oss inn i hvilke utfordringer de står i, forteller Olve Lie

Kollega Ida Sæteren Hippe er enig.

- Det er interessant å se hvor næringslivet har fokus nå, spesielt med tanke på både krav og egne ønsker om å treffe på bærekraft. Dette berører alle bransjer og det er nyttig å høre hvordan vi kan tilpasse oss dette, og være rigget til å imøtekomme nye trender og løsninger sammen. For mange handler det om å overleve, og vi ønsker å være oppdaterte på de valgene kundene våre står overfor fremover, sier hun.

Valdreskonferansen 2023 var et samarbeid mellom Valdres næringshage, Valdres Natur- og Kulturpark, Visit Valdres, Valdres Sparebank og Innlandet fylkeskommune. Fornøyde arrangører gleder seg allerede til neste års konferanse. Her ved (fra venstre) Henning Wangsnes (Valdres Natur- og Kulturpark) Martine Willemstein (Valdres Næringshage), Karianne Borchgrevink (Valdres Næringshage) og Arnfinn-Helge Kvam (Valdres Sparebank) Foto: Lene Hovi

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: