Status for kommunal bredbåndsutbygging i Valdres

Siden 2016 har Valdres Natur- og Kulturpark hatt prosjektledelse for den kommunale utbyggingen av høyhastighets bredbånd i Valdres. Dette gjelder for områder der kommersielle aktører ikke tilbyr fiber, og kun for fastboende husstander. Både Telenor og Eidsiva er leverandører inn til de kommunale utbyggingsprosjektene.

Prosjektleder i Valdres Natur- og Kulturpark, Torkjell Haugen, gir status for prosjektene per desember 2023:

Kontrakt på plass for Vang

Vang kommune har inngått kontrakt med Eidsiva Bredbånd AS for utbygging av fiberbredbånd til omkring 50 husstander. I hovedsak vil utbyggingen gjelde Støndafjordvegen og Tyinvegen som ikke er utbygd mellom Øvre og Nedre Dalen, Tyinvegen mellom Øye og Mjøsvang, Kvamsronvegen og Liagardsvegen/Hørevegen mellom Remmisåsen og Dalheim.

I løpet av vinteren vil det bli gitt informasjon til aktuelle husstander. Det er beregnet en påkoblingsavgift pr. husstand som en engangsavgift i tillegg til abonnement som er en månedlig kostnad avhengig av hvilket abonnement husstanden velger.

"Hans" skapte forsinkelser

I kommunene Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal forsetter Telenor sin utbygging av fiberbredbånd til rundt 1400 husstander. Barmarksesongen har blitt brukt til graving av rør og fremføring av luftbåren fiber. Gravearbeidet er nå avsluttet for vinteren, men vil starte opp igjen i april. Vinteren vil bli brukt til montering og påkobling der det er gjort forberedelser for dette.

Flommen Hans medførte en del skader på nedgravde fiberrør, spesielt i områdene langs Åbjøra. Dette førte til noen forsinkelser i andre områder da mye av fiberrørene måtte legges på nytt. Informasjon om forsinkelser skal være sendt ut på SMS/mail til berørte kunder.

Nye anbud ute

Det er også lyst ut en ny runde for utbygging av fiberbredbånd til omkring 230 adresser i kommunene Etnedal, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal. Aktuelle utbyggere vil i løpet av desember i år ha mulighet til å levere inn anbud, og valg av leverandør vil skje tidlig neste år. 

Kan du få fiber?

Torkjell Haugen ber folk som lurer på om de kan bli tilkoblet fiber via den kommunale utbyggingen om å sjekke sin adresse på de to leverandørene sine nettportaler. Dette gjelder i områder der avtale med leverandør er inngått og vil bli oppdatert når nye kontrakter skrives.

I områder der det allerede er bygget ut fiber, kan de som ikke koblet seg på under utbyggingen sjekke med Telenor eller Eidsiva via deres nettportaler og se muligheter for tilkobling.

Eidsiva bredbånd: Sjekk om du kan få fiber her (gjelder for Vang)
NB: Ikke 100% oppdatert, alle aktuelle adresser i dette prosjektet blir lagt inn om kort tid

Telenor bredbånd: Sjekk om du kan få fiber her

Har du andre spørsmål. ta kontakt på e-post: torkjell.haugen@valdres.no

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: