Valdres tenker innovasjon sammen


Representanter fra Bjørkestølen Camping, Bygdin Høifjeldshotel, Danebu Kongsgaard, Gamlestølen, Gomobu Fjellstue, Herangtunet, JVB Travel, Piltingsrud Gård, Sanderstølen - Fru Frantsen og Vasetdansen Camping har siden august fulgt et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter som Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal, Valdres Næringshage og Strategisk Bedriftsutvikling har tilrettelagt for (Foto: Lene Hovi)

Tirsdag 31. januar var ni reiselivsbedrifter i Valdres samlet for å presentere planene sine om videre utvikling. Konklusjonen er klar: Reiselivet i Valdres har både evne og vilje til å satse for framtida.

Stor innovasjonsvilje

Bakgrunnen for samlinga var at ti reiselivsbedrifter var plukket ut til å få hjelp og støtte til å planlegge videre utvikling gjennom et løp som startet allerede i august. Sammen med rådgivere fra Strategisk Bedriftsutvikling AS og Valdres Næringshage har de spisset forretningsplaner, vurdert muligheter og landet på retning for videre utvikling.

Bedriftene som har deltatt er Bjørkestølen Camping, Bygdin Høifjeldshotel, Danebu Kongsgaard, Gamlestølen, Gomobu Fjellstue, Herangtunet, JVB Travel, Piltingsrud Gård, Sanderstølen - Fru Frantsen og Vasetdansen Camping.

- Disse bedriftene ble valgt ut til å delta i programmet SMB-utvikling som er satt i gang av Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal kommune. Hele 23 små og mellomstore reiselivsbedrifter søkte om å få delta i programmet, og av disse plukket styret for Omstillingsprogrammet ut ti bedrifter de mente hadde et klart vekstpotensial, forteller Siri Ødegaard som er leder av Omstillingsprogrammet.

Løpet startet i august, da hver bedrift satte i gang samarbeid med hver sin bedriftsrådgiver. Gjennom hele høsten har de blitt utfordret og støttet til å legge konkrete planer for framtiden. På onsdag fikk hver bedrift legge fram sine planer for de andre bedriftene i programmet.

- Det er ingen tvil om at reiselivet i Valdres har både kraft og vilje til utvikling, sier Ødegaard.

Lærer av hverandre

Bedriftene som deltok i prosjektet har lært mye av hverandre. Reiselivsbedriftene ser på hverandre som samarbeidspartnere, ikke konkurrenter, og er opptatt av hvordan de sammen kan løfte reiselivsmerkevaren Valdres.

- De som lever av å ha kontakt med gjester hver dag vet mye om hva gjestene ønsker seg. Ei god seng, fin natur, rene og ryddige omgivelser og trivelig vertskap er en selvfølgelighet for turistvertene i Valdres. Videre utvikling handler det om å gi gjestene ekte og unike opplevelser, aller helst en opplevelse for livet. Det handler mye om sansene. Smake, føle, lukte, se, høre. Høy kvalitet blir definitivt et stikkord for videre utvikling i bedriftene. Det samme gjelder bærekraft i vid forstand. Reiselivsbedriftene har virkelig tatt inn over seg at de ikke kan forbruke mer ressurser enn de skaper og at gjester etterspør dette, forteller Ødegård.

Skryter av deltakerne

Innovasjon Norge var også til stede da bedriftene pitchet sine framtidsplaner. De kommer til å behandle mange gode søknader fra reiselivsbedrifter i Valdres. Det samme gjelder omstillingsprogrammet som kan gi støtte til bedrifter som har forretningsadresse i Nord-Aurdal.

- Omstillingsprogrammet har så langt støttet alle de ti reiselivsbedriftene i Valdres gjennom å finansiere forprosjektet. Når perioden for omstillingsprosjektet er over i 2026 er målet at det skal ha ført til en større robusthet og omstillingsevne for samfunnet vårt. Det gir meg stor tro på at vi vil lykkes når jeg ser hvor flinke, omstillingsvillige folk og gode idéer vi har med å gjøre, sier Ødegaard.


Reiselivsbedrifter i Valdres er gode på samarbeid og å støtte hverandre. (Foto: Lene Hovi)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: