Nominasjon av seterkulturen sendt til UNESCO

Om seterkulturen får sin innskriving på lista for immateriell kulturarv, vet vi først i 2024. (Foto: Oskar Puschmann)

Norge og Sverige har samlet stilt seg bak en nominasjon av seterkulturen på den representative listen for immateriell kulturarv i UNESCO. Annerkjennelse fra myndighetene i begge land gir arbeidet stor tyngde, men det har krevd tid og ressurser. Nylig ble nominasjonsfila sendt UNESCO, skriver Norsk Seterkultur på sine nettsider.

- Dette er en viktig anerkjennelse fra myndighetene i de to landene. Arbeidet har vært både krevende og veldig givende, og vi har fått mye støtte. Dette har vært en prosess fra grasrota som har gjort mange av oss mye mer bevisst på hvilke verdier vi forvalter, sier styreleder i Norsk Seterkultur, Siv Beate Eggen.

Les også: Pressemelding fra det svenske Kulturdepartementet

Får svar i 2024

Avgjørelsen om å jobbe for en nominasjon av seterkulturen på UNESCO sin representative liste for immateriell kulturarv, ble formelt vedtatt allerede på årsmøtet i Norsk Seterkultur i 2018. Det ble da startet opp et forprosjekt fasilitert av Valdres Natur- og Kulturpark, med Anne-Katrine Norbye som prosjektleder. I 2021 åpnet svenske myndigheter opp for muligheten til å søke Representativ liste, og det ble da avklart at Norsk Seterkultur og Förbundet svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) ville jobbe sammen om en felles nominasjon.

Siden 2021 har Rådhuset Vingelen vært innleid til arbeidet med å samkjøre nominasjonen som nå skal vurderes av en internasjonal komite utnevnt av UNESCO. Dersom den også går gjennom dette nåløyet vil innskrivinga på lista for immateriell kulturarv skje i desember 2024.

110 støttebrev

For å bli nominert må det vises til at seterkulturen kan vitaliseres og leve videre. Konkrete og realistiske strategier er nå på plass, ikke minst takket være en referansegruppe med representanter fra faglag, institusjoner og ressurspersoner fra både Norge og Sverige.

- Vi høster allerede frukter av dette arbeidet. Flere ulike miljø har vist et stort engasjement for seterkulturen. Det at de to landene nå står sammen om å søke en global status viser at dette også er viktig for felleskapet og myndighetene. Vi har fått 110 støttebrev som legges ved nominasjonen. Vi ser utelukkende positivt på jobben videre, vi har mange spennende oppgaver foran oss, sier Katharina Sparstad i Norsk Seterkultur.

Arbeidet med nominasjonen, forankring, aktiviteter og kommunikasjon har fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Lanbruksdirektoratet, Innlandet Fylkeskommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Hedmark Landbruksselskap, Sør-Trøndelag Landbruksselskap og Norges Vel. I tillegg er Norsk – svenske aktiviteter støttet av programmet ERASMUS+

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: