- Redd ikke alle kom like rene hjem


Mellomtrinnet på Hedalen barne- og ungdomsskole ryddet med Aksjon AQUA 16. mai (Foto: Lene Hovi)

Du har kanskje observert gule vester, ivrige ryddehender og fulle søppelposer i løpet av mai? Også denne våren har skoleelever gjort en enorm innsats med å rydde søppel i Valdres, og tross en kjølig måned med treg snøsmelting ble rekordmengder av søppel hentet ut av naturen og vassdraga i Valdres.

Tekst: Valdres friluftsråd

Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres er et ryddeinitiativ som i mai måned spesielt engasjerer skoleelever til å rydde vassdrag og nærområder ved skolene, og som frakter søpla elevene finner tilbake til miljøstasjonene i regionen. 

- I løpet av de siste fire årene har stadig flere skoler blitt med oss på dette, og avrunder gjerne ryddeaksjonene med å si at de vil være med neste år også. I år var over 19 klasser fra til sammen 11 skoler og totalt 380 elever og lærere med og ryddet opp i Valdres, forteller Torkjell Haugen og Lene Hovi, som er prosjektledere for Aksjon Aqua.

Tar plastproblemene seriøst

Det er kanskje lett å tro at en økt med søppelplukking er av det kjedeligere slaget, men erfaringen med skoleelevene er det helt motsatte for Haugen og Hovi.

- De er veldig opptatte av, og ikke minst oppdaterte på problemene med plastforsøpling i fjorder, elver og hav. De kjenner til ufordringene med mikroplast som går i næringskjeden og er skadelig for både fugl, fisk og mennesker. Vi ber de alltid være forsiktige når de ferdes langs vannkantene for å plukke, men det skjer nesten hver gang at noen plumper uti med en fot eller to. Eller røsker og drar med seg tilgrisede plastobjekter og får gjørme og skitt på seg, sier Torkjell Haugen.

- Jeg er redd ikke alle kom like rene og pene hjem etter ei økt sammen med oss, men de ofrer seg jo for naturen, konstaterer Lene Hovi.


I Vang ble det ryddet kraftig opp i tre elver som renner ned i Vangsmjøsa, her er en gjeng ferdig med å saumfare den ene. (Foto: Lene Hovi)

Hvorfor kaste penger?

I løpet av en ryddeøkt kan det komme noen alvorlige betrakninger fra elevene. Alt fra hvorfor folk ikke plukker opp etter seg selv, og spesielt hvorfor det kastes pantbare flasker og bokser når man får tilbake penger for dem på butikken. 

- Det blir noen gode samtaler. Da vi ryddet med Etnedal skule ble vi værende nesten en skoletime lenger enn avtalt for elevene hadde så mye de ville prate om. Vi blir både stolte, rørt og betrygget av den oppvoksende generasjonen, sier lederne av Aksjon Aqua.

I år, som i de tidligere årene, er det mat- og drikkeembalasje, landbruksplast, isopor, sigarettsneiper og snusposer som er de vanligste funnene under ryddeaksjonene. 

Rekordmye håndplukket søppel

Skoleaksjonene alene sørget for at det nå er 1,5 tonn mindre søppel i og ved vassdraga i Valdres. Det er over et halvt tonn søppel mer enn skoleaksjonene fant året før.

- Det er selvsagt sørgelig at vi stadig finner slike mengder med søppel, men da er det flott at vi har flinke og ivrige ryddehjelpere ved alle skolene. Både elever, lærere og vi i Aksjon AQUA blir overrasket over hvor mye søppel vi finner på hver eneste ryddeaksjon, og med ryddebrillene på klarer vi å finne både de små plastartiklene og de større objektene, sier Haugen.

- Vi må rette en stor takk til alle som ble med oss ut for å rydde i mai. Både elever, lærere og andre tilretteleggere gjør det veldig givende for oss å jobbe med dette. Vi takker også alle andre gode og viktige ryddeinitiativ i Valdres. Det er mange grunneierlag, velforeninger og privatpersoner som gjør en minst like viktig jobb med forsøpling og plastproblematikken. Dessverre er det søppel nok til oss alle, avslutter Hovi.

Utover sommeren og høsten skal Aksjon AQUA fortsette å rydde vassdrag i Valdres. Tips oss gjerne på friluftsradet@valdres.no om du vet om villfyllinger eller forsøpla områder langs vann og elver - og hør gjerne fra dere om lag eller foreninger vil være med oss ut på ryddeoppdrag.

Mer om Aksjon AQUA
- Har siden 2019 ryddet over 40 tonn søppel fra vassdrag og naturen i Valdres
- Har ryddeaktiviteter i alle de seks Valdres-kommunene
- Fjernet 65 bildekk fra strandsoner og elver i 2021 under vår "Dekkoperasjon"
- Mottar støtte fra Senter Mot Marin Forsøpling for å motivere til faktisk opprydding og bedre holdninger rundt plastforsøpling
- Er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Valdres Natur- og Kulturpark, Naturvernforbundet i Valdres, DNT Valdres og Valdres Kommunale Renovasjon.
- Aktiviteten kan følges på denne Facebook-gruppa https://www.facebook.com/groups/466527250553286

Lidar skule tok en real ryddeøkt på Beitostølen (Foto: Lene Hovi)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: