Uværet vil prege Valdres i flere dager fremover

Vannstanden i Strandefjorden ved Fagernes har begynt å synke. Bildet er fra webkameraet på Kviteberg, mandag 14. august kl. 15.20.

Siden mandag 7. august har ekstremværet "Hans" herjet i Valdres og i store deler av Sør-Norge. Jordras og flom har preget regionen og enorme vannmengder har gjort skade på både veier og bygg. 

Flomtoppen nådd

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommune har vært hardets rammet av ekstremværet, men melder på sine nettsider 12. august at flomtoppen er nådd og at nivået i Begnavassdraget i vår region synker.

Søndag 13. august melder Nord-Aurdal kommune at FBR (Foreningen for Begnavassdragets regulering) varsler at Tisleifjorden er full, og at de må senke nivået før forventede nedbørsmengder tirsdag. Dette vil påvirke Åbjøra og Aurdalsfjorden og det er forventet en stigning på drøye 50 cm fra dagens vannstand.

Fortsatt kommer det mye og viktig informasjon ut fra de ulike kommunene som både innbyggere og besøkende bør få med seg. Dette kan gjelde vannkvalitet, pågående vegarbeid og opprydding samt berørte kommunale tjenester. Se oversikt over nettsteder og Facebook-sidene til de seks Valdres-kommunene noe lengre ned i saken.

De varmeste tanker går til berørte og alle hardtarbeidende både innen beredskap og frivillighet!

Tekst: Lene Hovi/Aya Strand 
redaksjonen@valdres.no

(saken er sist oppdatert 13. august)

Regional informasjon for Valdres

Lokalavisa Avisa Valdres er tett på hendelsene i hele regionen. Følg oppdateringer via denne linken om du er abonnent.

Oversikt over vegnettet og oppdaterte trafikkmeldinger finner du på statensvegvesen.no

Webkamera:
Vannstanden i Valdres kan du blant annet følge her:
Aurdal Fjordcamping 
Morudstanda kolonicamping sitt webkamera
Webkamera på Kviteberg over Fagernes kan du se her

Flere webkamera i Valdres finner du her: webkameraer i Valdres

(Saken fortsetter under bildet)

Begnavassdraget, her sett ved Aurdal Fjordcamping.(Bildet er et screenshot fra webkameraet ved Aurdal Fjordcamping - bildet er sist oppdatert 14. august kl. 15.00)

Søk informasjon fra din kommune

Det ble satt krisestab i de fleste av våre seks Valdres-kommuner, og oppdatert informasjon fra de enkelte kommunene kan du finne her:

Etnedal kommune sin offisielle nettside, eller følg med på Facebook

Vang kommune sin offisielle nettside, eller følg med på Facebook

Sør-Aurdal kommune sin offisielle nettside, eller følg med på Facebook 

Nord-Aurdal kommune sin offisielle nettside, eller følg med på Facebook 

Vestre Slidre kommune sin offisielle nettside, eller følg med på Facebook 

Øystre Slidre kommune sin offisielle nettside, eller følg med på Facebook

Råd fra Statsforvalteren i Innlandet

Beredskapsaktører jobber på spreng for å rette opp og minske skader mest mulig. Det er nå ekstra viktig at alle bidrar og tar forhåndregler og ikke beveger seg i terreng som potensielt er farlig. Under følger flere råd fra Statsforvalteren:

  • Ikke reis unødvendig og ikke inn i berørte områder.
  • Sikre deg selv og de rundt deg.Ta en telefon til naboen eller noen som sitter alene.
  • Flomtopper vil komme i hovedvassdrag og sideelver. Sikre dine eiendeler og forebygg mot flom der det er nødvendig.
  • Ustabile masser kan være mange steder og utgjøre en fare i tillegg til vannet. Ikke gå ut mot flomvoller, elvebredder, veier og stier som kan være undergravd.
  • Barn har fortsatt skoleferie og mange er hjemme alene. Pass godt på barna og ha klare regler for hvor det er lov å bevege seg.
  • Vann kan bli forurenset, så følg med i på din kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon om dette.
  • Still opp som frivillig hvis du blir spurt og har mulighet.

(Saken fortsetter under bildet)
Ordfører i Nord-Aurdal kommune, Knut Arne Fjelltun, utenfor rådhuset i Fagernes onsdag ettermiddag, 9. august (Foto: Aya Strand)

Lørdag 12. august er det godt nytt at flomtoppen er nådd og at vannstanden er på vei ned. Men det går sakte og mye arbeid gjenstår. 

Vis hensyn

- Vi ber om at skuelystne ikke oppsøker områder som er berørt, det kan hindre oppryddingsarbeidet og oppleves som invaderende for de som har fått sine hjem ødelagt og hverdagen snudd på hodet, melder ordfører i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun og ordfører i Sør-Aurdal, Marit Hougsrud.

- Imponert

- Vi er imponerte og takknemlige for innsatsen som har vært lagt ned fra nødetater, heimevernet, Røde Kors, frivillige og alle som har bidratt og fortsatt står på legger ned. Jeg er også utrolig glad for at dette har gått såpass bra hva liv og helse angår, sa Fjelltun.

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: