Kursrekke: Lær om regenerativt jordbruk

Lær å forstå samspillet mellom arter i naturen, styrke mikrolivet i jorda og øk produktiviteten på gården din (Foto: Fredrik Holte Breien)

Hvorfor regenerativt jordbruk?

I produksjonslandbruket blir det sjelden tenkt på samspillet mellom planter, jord og husdyr. Mange steder er jordlivet skadet, humusinnholdet på veg ned og kulturvekstene er mindre motstandsdyktige mot stress (f.eks. tørke og hete). Jordstrukturen er ofte også skadet pga. jordpakking. I åkerbruket med ensidige vekstskifter og mye innsatsfaktorer er lønnsomheten ofte bare moderat. Næringsstoffubalansene blir ofte ikke oppdaget, som gjør at ugras- problemene øker med enda større bruk av innsatsfaktorer.

Mange opplever dessuten at avlingene blir lavere enn forventet. På den andre siden finnes det nå nye metoder og tilnærminger, som f.eks. nye måter å gjødsle på, som gir tydelige forbedringer i jordlivet og motstandskrafta til kulturvekstene. Alternative og gjennomførbare dyrkingstiltak kan fases inn skritt for skritt. Dette vil føre til økt jordfruktbarhet og bedret lønnsomhet.

7. kurset i rekken

Jordfruktbarhetskurset arrangeres i 2024 i Valdres som det sjuende i rekken.

Vibhoda Holten sammen med den danske rådgiveren Martin Beck er kursholdere i ei utdanning hvor bønder lærer å bygge fruktbar jord og humus.

Temaet er høyaktuelt nå som gjødselprisene går til værs, og god utnytting av næringsstoffene blir enda viktigere.

KLIKK HER for mer informasjon om kurset, påmelding og priser

KURSMODULENE

På de fire kursmodulene over sju dager går vi gjennom følgende fagstoff: 

1. Regenerativt jordbruk –nye veier i plantedyrkinga – jorda i fokus
22. – 23. februar. (Felles samling med kursgruppe fra Norges Vel) Sted: Hellerud gård

•Grunnlaget for prosessene i jorda med hensyn til næringsstofftilgjengelighet og

humusbygging – næringsstoffbalanse i jorda og plantehelse, jordarbeiding i levende jord

2. Samspillet mellom planter og jordmikrobiologi
29. – 30. april. Sted: Vertsgård i Valdres

• Mikrobiologiens betydning for plantevekst og humusoppbygging

• Fôrdyrking

• Funksjonen til ugraset

• Mikrobiell prosesstyring (MPS) og bruk av urteferment

• Skånsom jordarbeiding, bl.a. overflatekompostering av grønne plantebestand

3. Holde plantene friske –tiltak og hvordan måle effekten
12. – 13. juni. Sted: Vertsgård i Valdres

• Lære å bruke spadeprøve m.m. for å vurdere nå-tilstanden i jorda

• Bruke bladsaftanalyser

• Plantevitalisering for å øke avling og kvalitet

• Legge til rette vekstskifter i praksis

4. Behandling av organisk gjødsel og bruk av den nye kunnskapen på gården 
11. – 12. sept. Sted: Vertsgård i Valdres

• Beliving og fermentering av organisk gjødsel med ulike tilsetningsstoffer

• Kompostering i teori og praksis (mikrobiell karbonisering)

• Integrering av regenerative dyrkingsmetoder i praksis på gården

KLIKK HER for mer informasjon om kurset, påmelding og priser

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: