Rydd - og tjen en slump med REN samvittighet

Å rydde plastsøppel og avfall langs etter elver og vassdrag er viktig for vannkvalitet og dyreliv i regionen, samt veldig digg for samvittigheten. Prosjektkoordinator i Aksjon AQUA, Torkjell Haugen, håper på stor ryddeaktivitet i både Valdres og Hallingdal dette ryddeåret. (Foto: Lene Hovi)

Bli med på dugnad!

Like sikkert som at isen og snøen smelter, blir plastsøppel og skrot i vassdraga våre synlig. Og etter uværet Hans og flommen i fjor høst er behovet større enn noensinne.

I år samarbeider Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres med Sparebankstiftelsen Hallingdal Valdres og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre for å motivere til et ekstra løft for vassdraga våre og oppfordrer alle til å bli med å rydde opp elver i begge dalfører.

Dugnadsperioden vil være både vår (mai og juni) og høst, og vi ønsker at lokale idrettslag, foreninger, russegrupper osv kan være med å delta.

Her er det muligheter for å få et tilskudd til aktiviteter, turer eller annet man trenger midler til.

Tenk sikkerhet

Av sikkerhetshensyn skal et ryddelag alltid bestå av minimum 2 personer, og et ryddelag kan være 1 ungdom (12-18 år) + 1 voksen (over 18 år) , eller 2 eller fler voksne. Innsatsen kompenseres etter om det er 1 eller flere voksne i ryddelaget.

For 2024 er vi nå i gang med å planlegge ryddesesongen, vil ditt lag, forening, russegruppe e.l. være med på dugnad er det bare å melde dere på via denne linken:

https://www.sparebankstiftelsenoystreslidre.no/rene-elver/

Deler ut ryddeutstyr

Vi tar kontakt med påmeldte i overgangen april/mai for planlegging og utdeling av område, alt utstyr dere behøver får dere av oss på dugnadsdagen.

Spørsmål? Ta kontakt med margit@hallingdal.no.

Aksjon AQUA bidrar for Hallingdal og Sparebankstiftelsene med koordinering på Valdres sin side.

Mer om Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres
Reine vassdrag i Hallingdal
 

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: