Vil at flere skal gjøre som her

Både private eiere av kulturminner, samt lag og foreninger, har søkt om midler til istandsetting og restaurering de siste årene, men Kultuminnefondet ønsker seg flere søkere fra Valdres. (Fotokollage med bilder tatt av Katharina Sparstad, Fredrik Holte Breien og Jens Møller)

Torsdag 11 april inviterte Vang kommune Norsk kulturminnefond, Kulturrådgiveren i VNK, Avisa Valdres, Kvamskleivas venner og grunneiere til noen timer med fokus på Den bergenske kongevegen, hvordan denne kan brukes blant annet av Ung i Park og om tilskuddsordningen til Norsk Kulturminnefond. 

Etterlyser flere søkere

Simen Bjørgen fra Kulturminnefondet etterlyste flere søknader fra blant andre vertskapskommunen Vang.

- Siden ordningen ble opprettet i 2003 er det 47 restaureringstiltak i Vang som har benyttet støtteordningen fra Kulturminnefondet, opplyste Bjørgen.

Også fra Etnedal etterlyses det flere søknader, og selvsagt fra resten av Valdres.

- Godt rigget i Valdres

Katharina Sparstad er kulturrådgiver i Valdres Natur- og kulturpark har bistått en rekke søkere som har lyst til å restaurere bygg, båt eller lignende de siste årene. Hun vil minne om at vi i regionen er godt rigget for å få igjennom søknader fra Valdres.

- I Valdres er vi spesielt heldige som har en bygningsvernrådgiver ved Valdresmusea som tilbyr et dagsverk for å registrere bygget slik at huseier får en skriftlig dokumentasjon på både tilstand og nødvendige tiltak. I tillegg trenger du et kostnadsoverslag fra håndverker, sier Sparstad.

Uka før var Sparstad i Øystre Slidre og holdt kurs i søknandskriving. Slike kurs holdes årlig i Valdres.

Søknadskjemaet er enkelt å bruke, og ligger digitalt på kulturminnefondet.no.

Utelukker ikke øvrige midler

- Ofte er landbrukskontoret første håndstjenesten på restaureringstiltak, og mange bønder kombinerer finansieringen med SMIL- midler. Det er positivt for  søknaden om den er støttet fra flere, enten fra kommunen eller private fond eller stiftelser. Det viser at det er flere som ser relevansen av at bygget blir restaurert, fortsetter Sparstad.

Her er flere instanser du kan søke støtte fra

Ikke bare bygninger

Det er ikke bare bygninger som kan få støtte. Det gis også støtte til sikringstiltak, fartøy og båter, kurs og fagseminar, rullende og bevegelige kulturminner (som veteranbiler og traktorer) og formidling.

Gjelder det freda kulturminner finnes det støtteordninger hos Riksantikvaren og fylkeskommunen.

Så oppfordringen er klar: Har du et bygg, veteranbil, traktor eller båt/ferge du vil restaurere - søk Kulturminnefondet!

Et godt møte i Vang kommune 11. april: I front, direktøren for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen og ordfører i Vang, Jørand Ødegård Lunde (Foto: Katharina Sparstad)

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: