- Jeg har tro på landbruket

Gårdsbesøk, drodling og forankring: Prosjektleder for "Framtidstru i Valdres-landbruket", Gunhild Bergene, tok med Statsforvalteren og fylkeskommunen i Innlandet på besøk til Mikal Hestekind i Etnedal for å bli klokere sammen. Fra venstre: Vegard Urset (Innlandet fylkeskommune) Bente Lindahl (Valdres Natur- og Kulturpark), Gunhild Bergene (Valdres Natur- og Kulturpark), Mikal Hestekind (geitebonde), Jorunn Stubsjøen (Statsforvalteren i Innlandet) og Guri Grønolen (Statsforvalteren i Innlandet) Foto: Lene Hovi

Hvordan styrke landbruksnæringen i Valdres og øke interessen for fremtidens bønder i regionen?

Å ta tak i såpass store spørsmål krever grundig forarbeid og innsikt, og nyansatt i Valdres Natur- og Kulturpark, Gunhild Bergene, er i ferd med å kartlegge hvor innsatsen skal legges i prosjektet «Framtidstru i Valdres-landbruket». Arbeidet, som ble påstartet i 2022, er forlenget og skal gå frem til 2026.

- Jeg ble ansatt som prosjektleder i mai og har nærmest sittet i telefonen siden. Å prate med landbrukskontor og folk i næringen har vært viktig for meg for å forankre prosjektet og sette fokus på det bøndene selv synes er viktig, forteller Bergene.

Hun er selv bonde og har erfaring som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving og saksbehandler på landbrukskontor.

Drodlemøte på fylkesnivå

Mandag 24. juni inviterte hun Statsforvalteren og fylkeskommunen i Innlandet til å komme med sine innspill og råd.

- Det er flere felles utfordringer i Innlandet og tilsvarende prosjekter i fylket som det er viktig at vi får innblikk i og kan lære noe av. I tillegg opplevde vi stor støtte og interesse for det vi ønsker å få satt i gang her i Valdres.

Prosjektskissen består blant annet av bondekaféer, inspirasjonskvelder, informasjonskanaler og en egen satsing på ungdom i landbruket.

- Det blir færre og færre bønder, så det å møtes for å diskutere landbruk og felles interesser gir inspirasjon og ny giv.  

Besøkte geitebruk

Under drodlemøtet besøkte delegasjonen geitebonde Mikal Hestekind, som har satset stort de siste ti årene. Fjøset er bygd på, solcellepanel er lagt på taket og flokken er utvidet til nærmere 300 melkegeiter.

- Jeg liker å holde geiter, de er sosiale og artige dyr og perfekte til å holde kulturlandskapet i hevd. Ungene liker å bidra på gården og stølslivet om sommeren setter både folk og dyr pris på.

Planen var å besøke Hestekind på stølen, men grunnet ulv i området har han ikke turt å sende opp flokken ennå. Situasjonen er spesiell, men under gårdsbesøket ble det også en god prat om mer dagligdagse utfordringer.

- Jeg kunne tenkt meg at det settes fokus på å få flere avløsere inn i næringen. Og så tror jeg de fleste bønder har behov for sosiale møteplasser. I tillegg er vi få som driver med geit, og vi ønsker nok alle at Tine og Nortura har større trykk på produktutvikling rundt både kjekjøtt og geitemelk, fortalte Hestekind.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: