2009

Saker 2009

16. desember - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage
3. desember - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

28. oktober - Utviklingsstyret, Nord-Aurdal Rådhus

13. oktober - Utviklingsstyret, Valdres Folkemuseum

23. september - Valdresrådet, Vestre Slidre

16. september - Utviklingsstyret

26. august - Utviklingsstyret
 • Referat frå møtet

 • O-15/09: Orientering om hovedprosesser vedr handlingsprogram mv høsten 2009
 • O-16/09: Livskraftige kommuner
 • O-17/09: Framtidig stølssatsing i Valdres
 • O-18/09: Valdres Fotballklubb AS
17. juli - Valdresrådet
 • Referat frå møtet

 • O-11/09: Nytt siden sist - kort orientering v/Kjell Arne Berntsen
 • O-12/09: Valdres som merke. BI undersøkelse. Orientering v/Arne Erik Fønhus
 • O-13/09: Lokal bruk av fly v/prosjektleder Robert Medik
 • O-14/09: Sol av Isfolket - presentasjon av Bjørg Veisten
 • V-06/09: Protokoll
 • V-07/09: Referatsaker
 • V-08/09: Utgjør VNK noen forskjell - evaluering
27. mai - Utviklingsstyret
 • Referat frå møtet

 • U-21/09: Protokoll
 • U-22/09: Referatsaker
 • U-23/09: Vakg av styreleder
 • U-24/09: Videreføring av det trafikkskapene arbeid - Fagernes lufthavn
 • U-25/09: Tilflytting - mandat arbeidsgruppe
 • U-26/09: St.meld.nr.25 om distrikts- og regionalpolitikken
 • U-27/09: Gabdkubgsorigran 2010 - Oppstart
 • U-28/09: Valdresrådet 17. juni
22. april - Utviklingsstyret

25. mars - Valdresrådet
 • Referat fra møtet

4. mars - Utviklingsstyret

21. januar - Ordførarmøtet
 • Referat frå møtet
visitvaldres