2010

Saker 2010

15. desember - Valdresrådet, Tingvang

8. desember -  Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

22. oktober - Utviklingsstyret, Valdresmuseet

22. september - Valdresrådet, Tingvang

8. september - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

25. juni - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

28. april - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

12. april - Utviklingsstyret, Gomobu

24. mars - Valdresrådet, Tingvoll Bagn

10. mars - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

15. februar - Utviklingsstyret, Valdres Næringshage

27. januar - Regionstyret

27. januar - Valdresrådet, Etnedal

Presentasjonar frå:

visitvaldres