2011

Saker 2011

21. desember - Valdresrådet, Tingvoll Bagn

7. desember - Styret, Valdres Næringshage

2. november - Valdresrådet, Etnedal

19. oktober - Styret, Valdres Næringshage

21. september - Valdresrådet, Vang

 7. september - Styret, Valdres Næringshage

15. juni - Styret, Valdres Næringshage

4. mai - Styret, Valdres Næringshage

23. mars - Valdresrådet, Vestre Slidre kommunehus

9. mars - Valdresrådet, Valdres Næringshage

4. februar - Styret, Valdres Folkemuseum

visitvaldres