2014
 17. desember - Regionstyret, Etnedal kommune

  17. desember - Valdresrådet, Etnedal kommune

3. desember - Styret, Valdres Næringshage

VNK handlingsprogram – høyringsuttalar:

22. oktober -  Styret, Fagernes Lufthamn

17. september - Valdresrådet, Vang kommune

3. september - Styret, Valdres vidaregåande skule

18. juni - Styret, Valdres Næringshage

7. mai - Styret, Valdres Næringshage

 26. mars - Valdresrådet, Vestre Slidre kommune

12. mars  - Styret, Valdres Næringshage
29. januar - Styret, Valdres Næringshage

visitvaldres