2015
16. desember - Regionstyret, Slidretun

16. desember - Valdresrådet, Slidretun

2. desember - Styret, Valdres Næringshage

21. oktober - Styret, Valdres Næringshage

16. september - Valdresrådet  Vang kommunehus

2. september - Styret, Valdres Næringshage

 17. juni - Styret, Øystre Slidre kommune

Presentasjonar

17. juni - Valdresrådet, Øystre Slidre kommune

 6. mai - Styret, Valdres Næringshage

25. mars - Valdresrådet, Nord-Aurdal kommune

11. mars - Styret, Valdres Næringshage

4. mars - Valdresrådet, Tingvoll Bagn

Valdresmodellen

Presentasjonar

30. januar - Styret, Valdres Næringshage

visitvaldres