2017

Møteplan 2017:

- Alle møter avholdes i utgangspunktet på onsdager kl. 09.00.

Valdresrådet 29.03. - 21.06. - 20.09. - 20.12.
Regionstyret 04.01 - 08.02 - 01.03. - 29.03. - 03.05. - 07.06. - 30.08. - 04.10. -  20.10. - 01.11. (Ekstramøte: Uttalelse til handlingsprogram NTP) - 06.12. (Lillehammer) - 20.12.
Valdres Friluftsråd 01.03 - 29.03 - 20.12

20.desember - Regionstyret/Valdresrådet, Vang 

Kl. 08:30 - 10:00: Regionstyret


 

Kl. 10:00 - 16:00: Valdresrådet

6.desember - Regionstyret, Lillehammer 

1.november - Regionstyret, Valdres Næringshage (Ekstramøte)

20.oktober - Regionstyret, Valdres Næringshage

4.oktober - Regionstyret, Valdres Næringshage

20.september - Valdresrådet, Tingvang

30.august - Regionstyret, Valdres Næringshage

21.juni - Valdresrådet, Slidretun

7.juni - Regionstyret, Valdres Næringshage

3.mai - Regionstyret, Valdres Næringshage
29.mars - Valdresråd, Valdres Næringshage
29.mars - Regionstyret, Valdres Næringshage
29.mars - Årsmøte Valdres friluftsråd, Valdres Næringshage
1.mars - Regionstyret, Valdres Næringshage
1.mars - Styremøte for Valdres friluftsråd, Valdres Næringshage
8.februar - Regionstyret, Valdres Næringshage
4. januar - Regionstyret, Valdres Næringshage
visitvaldres