2018

Møteplan 2018:

- Alle møter avholdes i utgangspunktet på onsdager kl. 09.00.

Valdresrådet 21.03. - 20.06. - 19.09. 
Regionstyret 03.01. - 24.01. - 14.02. - 21.02. - 09.03. - 21.03 - 19.04. - 23.05 - 27.06. - 29.08. - 08.10. - 22.10. - 05.12.
Valdres Friluftsråd 24.01. - 21.03. - 08.10. - 05.12

05.desember -  Regionstyret, Valdres Næringshage

05.desember -  Styremøte for Valdres Friluftsråd, Valdres Næringshage (ca kl 15:30)

22.oktober -  Regionstyret, Valdres Næringshage

08.oktober -  Regionstyret, Valdres Næringshage

08.oktober -  Styremøte for Valdres Friluftsråd, Valdres Næringshage (08:30-10.00)

19.september -  Valdresrådet, Bruflat

29.august -  Regionstyret, Valdres Næringshage

27.juni -  Regionstyret, Valdres Næringshage

20.juni -  Valdresrådet, Valdres Folkemuseum

23.mai -  Regionstyret, Valdres Næringshage

19.april -  Regionstyret, Mattila gård, Sverige

21.mars -  Valdresrådet, Tingvoll  (kl 09:30 - 14:30)

21.mars -  Regionstyret, Tingvoll  (kl 14:30 - 16:00)

21.mars - Styremøte for Valdres friluftsråd, Tingvoll (kl 08.30 - 09.15)

9.mars -  Regionstyret, Valdres Næringshage

21.februar -  Regionstyret, Valdres Næringshage

14.februar -  Regionstyret, VLMS

Valdres Lokalmedisinske Senter kl. 10.00-11.30       

Informasjon v/Sykehuset Innlandet om utredning av desentraliserte tjenester

                        

24.januar -  Regionstyret, Valdres Næringshage

24.januar - styremøte for Valdres friluftsråd, Valdres Næringshage

3. januar - Regionstyret, Brennabu (fellesmøte med Hallingdal Regionråd)
visitvaldres