Næringslivsundersøkelsen: Store likviditetsutfordringer for næringslivet i Valdres

Svarene fra næringslivsundersøkelsen, som ble avsluttet søndag 29. mars, bekrefter at ringvirkningene av koronautbruddet rammer Valdres hardt. Her ser du noen hovedtrekk, samt finner besvarelsene til nedlasting.

Stor deltakelse

Det kom inn 441 besvarelser til næringslivsundersøkelsen som ble initiert av valdreskommunene ved VNK, Visit Valdres og Valdres Næringshage den 25. mars.

Regionrådsleder Linda Mæhlum Robøle er takknemlig for at så mange tok seg tid til å besvare.

- Vi tolker dette som at mange hadde både konkrete tall og innspill de ville bidra med. I snitt brukte hver innsender 25 minutter på å besvare de 13 spørsmålene vi stilte, og 126 personer fylte også inn øvrige kommentarer på det siste, valgfrie spørsmålet. Her fikk vi inn mye ekstra materiale å se tallene i lys av, sier Mæhlum Robøle.

Klare tendenser

Dagen etter at undersøkelsen ble avsluttet, satt initiavtivtakerne og så igjennom grafer, kakediagrammer og kommentarer og hentet ut noen hovedtendenser fra næringslivet i Valdres. Dette vil bli spilt inn allerede når fylkesutvalget diskuterer den varslede krisepakka fra Innlandet fylkeskommune tirsdag 31. mars.

- Med bakgrunn i tall og svar vi har fått oppgitt fra undersøkelsen leser vi seks hovedtrekk vi i første omgang vil formidle fra vår region, forteller regionrådslederen.

Dette er hovedtrekkene:

* Rett i underkant av 50% opplyser at de har svak eller middels likviditet. Svarene var likt fordelt på spennet om de har likviditet i 1-2 måneder, eller 3-5 måneder. Med andre ord har en stor andel næringsdrivende store likviditetsutfordringer innen de neste 5 månedene. 

* Overnatting/serveringsbedrifter og varehandel er de bransjene med størst utfordringer og her ser vi også en høy andel permitteringer. 

* 104 bedrifter totalt (73% av bedriftene innen overnatting/servering alene) melder om en permitteringsgrad på over 70 % av sine ansatte.

* Blant 441 besvarelser kan det summeres en estimert omsetningssvikt på totalt 635 mill. kr. i perioden 15. mars – 15. mai.

* 111 bedrifter, 25% av de som har svart, melder om at de har stengt.

* Det tradisjonelle landbruket ser ut til å klare seg godt foreløpig.

Klikk her: Last ned pdf med alle besvarelser i diagram og søyler 

Stor pågang hos næringshagen

Hilde Tveiten Døvre i Valdres Næringshage sier der er godt samsvar mellom tendensene i næringslivsundersøkelsen og utfordringene de får tilbakemeldinger på via deres gratis og utvidede konsulenttjeneste i disse dager.
Les mer om denne tjenesten her

- Vi opplever at det er mange spørsmål rundt situasjonen og tiltakene som kommer fra det offentlige – både foreslåtte og vedtatte. Kunnskapen denne undersøkelsen gir oss, kan bety at framtidige tiltak blir mer treffsikre, sier Tveiten Døvre.

Tallene brukes i flere fora

Det at en samlet region jobbet ut spørsmålene og sitter på felles tallmateriale gjør at resultatet kan brukes bredt, sier Jørand Ødegård Lunde i Valdres Natur- og Kulturpark.

- Dette skal spilles inn i argumentasjonen for målrettet hjelp til Valdres. Det er ventet flere krisepakker fra sentrale myndigheter fremover og vi sitter nå på et tidsbilde fra vår region. Ordførerne vil bruke tallene oppover i sine politiske partier og via Innlandsbenken på stortinget.

For reiselivet var tallene alvorlige og dessverre som ventet.

- Vi visste at reiselivsnæringen var hardt rammet, men disse resultatet bekrefter alvoret i situasjonen. Bortfallet av både turister og deltidsinnbyggere til Valdres bidrar til at andelen tapt omsetning og permitteringsgrad er spesielt høy for denne næringen. Nå må vi jobbe videre med å få på plass krisepakker som hjelper bedriftene våre ut av denne vanskelige situasjonen, sier reiselivssjef i Valdres og daglig leder i Visit Valdres, Merete Hovi.

Analyseres videre

De kommende dagene vil det jobbes videre med å sammenstille svar for å finne underliggende sammenhenger og, om mulig, et enda tydeligere bilde av situasjonen.

LES OGSÅ: Tiltak og nyttige linker for næringslivet

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: