Reiseplanlegger

Velkommen til reiseplanleggeren. Du kan bruke dette verktøyet for å lage din egen reise, eller velge fra et spennende utvalg med spesielt utvalgte turer.

For å lage din egen reiserute, klikk Add to Excursion for å legge noe til i reiseplanleggeren din.

Fortsatt utfordrende, men positive tendenser i næringslivet

28. Mai 2020

Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (Reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres), Hilde Tveiten Døvre (Daglig leder i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (Daglig leder i Valdres Natur og Kulturpark) følger næringslivet tett gjennom koronakrisen og inn mot sommeren.

Under koronakrisa har foreløpig to næringslivsundersøkelser blitt sendt ut fra valdreskommunene ved Valdres Natur- og kulturpark, Valdres Næringshage og Visit Valdres.

Besvarelsene utgjør et faktagrunnlag som initiativtakerne bruker inn mot sentrale myndigheter for å kunne beskrive situasjonen i Valdres. Undersøkelsen fra mars ble brukt hyppig for å påvirke justeringer rundt kompensasjonsordningene som da var i ferd med å bli etablert. Ennå er ikke alle ordningene fullkomne, så dette arbeidet pågår aktivt med nye tall fra mai.

Den første undersøkelsen, fra mars, viste at det var store likviditetsutfordringer for næringslivet i regionen og høy usikkerhet da koronakrisen var fersk. Mange bedrifter var stengt og hadde permittert deler av sine ansatte.
Les hovedtrekkene fra undersøkelsen i mars her

Positive tendenser

- Undersøkelsen i mai fikk inn under halvparten så mange besvarelser som den i mars. Om det i seg selv er et tegn på at dramatikken er dempet og at næringslivet nå er travelt opptatt med å få hjulene i gang igjen, så kan det også tydes som et godt tegn, sier Linda Mæhlum Robøle, regionrådsleder i Valdres.

Flere kompensasjonsordninger har kommet på plass og samfunnet åpner sakte opp igjen. 

- Vi ser fortsatt stor frustrasjon blant besvarelsene, men helt klart også positive trekk. Ikke minst er det interessant å se at flere har benyttet koronakrisen til kompetanseheving og å etablere nye samarbeidsplattformer, sier Mæhlum Robøle.

Hovedtrekk fra undersøkelsen i mai

* I 62 prosent av svarene meldes det om fortsatt stor omsetningssvikt

* Kun 20 prosent av de som har svart, har mottatt støtte via kompensasjonsordningene. Samtidig venter noen på svar på søknader.

* Det er fortsatt store likviditetsutfordringer blant de som har svart

* Forventningene til kompensasjonsordningene har i stor grad ikke innfridd. 

* 10 prosent av de næringsdrivende som har besvart, har benyttet koronakrisen til kompetanseheving

* Permitteringsgraden blant de som har svart på undersøkelsen har gått betydelig ned. 

Se svarene på næringslivsundersøkelsen for mai i kakediagrammer her

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Datoer

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: