1000 års-markeringen i gang

Markering av jubileumsåret 2023 starter allerede 21. desember med skolegudstjeneste i Øystre Slidre og Nyttårsvandring 1. januar. Programmet er under utvikling, men smakebiter fra det kommende årets arrangementer kan du finne lenger ned i saken. (Foto: Carl Philip Weisser)

I 2023 er det 1000 år siden Olav Haraldson (seinere kalt den Hellige) kristna Valdres.

Jubileet markeres med en lang rekke arrangement gjennom hele året. Foreløpig er det satt opp 25 ulike programposter med tilknytning til 1000 års-feiringen.

Les mer: Valdres i 1000 år

Nyttårsvandring

1. januar 2023 kl. 11.00 er det Nyttårsvandring til Kvithøvd, høyeste punkt på åsen mellom Vestre og Øystre Slidre. Avmarsj fra Volbu (oppmøte Jærostølen) og Slidrestølane i Vestre Slidre med prost og sokneprester i spissen. På Kvithøvd ved varslingsvarden blir det overrekking av Olavsflammen som er bragt fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter, til Volbu 21. desember 2022 og skal brenne i Valdres hele året.

- Bygge fellesskap

Gjennom seminarer, møter, ungdomsprosjekter og andre arrangement både i og utenfor kirken, ønsker styringsgruppa å tematisere hvordan vi bygger et felleskap der alle innbyggere har sin plass. Både de med lange røtter i Valdres og de mange som har bosatt her fra ulike steder av landet og verden i nyere tid.

- Vi opplever at fred, respekt og toleranse ikke kan regnes som selvfølgelig. Jubileumsåret skal framheve historiske røtter og tradisjoner og se på hvordan disse kan være i et samspill med fargerik og mangfoldig nåtid. Derfor inviterer vi i "Valdres i 1000 år" til økumenisk fredsgudstjeneste 29. juli, ungdom til ytringsfrihetsprosjekt og til historiske spel som eksemper på bredden i arrangement, sier prosjektleder Eivind Brenna og styreleder Carl Phillip Weisser.

Jubileet er del av «Norge i 1000 år», Nasjonaljubileet med arrangement i hele landet fram til 2030. Det er lagd et verdigrunnlag for jubileet formulert i fem spørsmål:

  1. Felleskap: Hvordan skaper vi et felleskap som både tåler og verdsetter ulikhet?
  2. Verdier: Finnes det er verdigrunnlag som er ufravikelig?
  3. Identitet: Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?
  4. Arv: Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?
  5. Fornyelse: hvordan former vi et samfunn i spenningen mellom tradisjon og fornyelse?
     

Program for 1000 års-jubileet i Valdres

Smakebiter og foreløpig program gjennom jubileumsåret finner du her: Valdres i 1000 år

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: