Telenor skal bygge mer bredbånd i Valdres

Kommende runde med kommunal bredbåndsutbygging starter opp allerede til våren. Fredrik Holte Breien er prosjektleder på vegne av Valdres-kommunene. (Foto: Lene Hovi)

I september 2022 ble det valgt fiberleverandør for den kommenede kommunale utbyggingen i Valdres-kommunene.

- Det kom inn tilbud fra to tilbydere der begge var 100 prosent basert på fiber. Tilbudene var relativt like i innhold, og vinneren ble kåret basert på beste tilbud. Vinneren av konkurransen er Telenor, forteller Fredrik Holte Breien.

Han er prosjektleder for den kommunale fiberutbyggingen i Valdres, et tilbud til områder der kommersiell utbygging ikke er like aktuelt.

Les også: Harald og Syver liker godt futten i fiberen

- Det er flere gode og pågående fiberprosjekter i Valdres, fra ulike leverandører, men noen områder er veldig dyre å bygge ut. Derfor har valdres-kommunene søkt tilskudd og lagt disse dyre områdene ut på anbud. Det kommunale fiberprosjektene skal være et supplement for å sikre en høyere fiberdekning i regionen, sier Holte Breien.

www.bredbandivaldres.no kan du se hvilke områder som skal bygges ut i denne runden.

Oppstart til våren

Det vil bli satt opp informasjonsmøter utover høsten, slik at de som vurderer å gå inn for en kontrakt kan stille spørsmål både til Telenor og kommunale representanter. 

- Vi hadde gode informasjonsrunder i forrige utbyggingsperiode, så dette starter vi opp med også denne gangen. Jeg oppfordrer alle som har mulighet komme innom disse møtene etterhvert som de blir annonsert, sier Holte Breien.

Foreløpig tidsplan for prosjektet er basert på erfaringer fra tidligere utbygginger. Tidslinjen for prosjektet er forventet å bli slik:

Høst 2022: Skrive kontrakt og avholde informasjonsmøter
Vinter 2022/2023: Innsalg og informasjonsmøter
Vår 2023: Byggestart
Høst 2024: Kundene er ferdig koplet opp
Nyttår 2024: Prosjekt ferdig

1405 husstander

Det skal bygges fiber til 1405 husstander i Valdres i denne runden.

Prosjektet er finansiert med penger fra NKOM, Innlandet Fylkeskommune og kommunene selv. Det blir også en egenandel på 4990 kr for å kople seg på fiberen.

Den «daglige» drift og mer detaljert informasjon blir å finne på www.bredbandivaldres.no som oppdateres av Valdres Natur- og Kulturpark.

Kontaktperson er Fredrik Holte Breien og han kan kontaktes på epost: fredrik.holte.breien@valdres.no

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: