Valdres Natur- og Kulturpark søker rådgiver for kultur

Valdres Natur- og Kulturpark er nav for en rekke nettverk innenfor kultur i regionen. Nå utlyser vi en 40% fast stilling som rådgiver innenfor kulturfeltet. (Foto: Bernardbodo/iStock)  

Har du lyst til å være med på utviklingen av lokalsamfunnet i Valdres?
Vi søker etter rådgiver for kultur, i 40% fast stilling.  

Du vil ha en viktig rolle med å skape samhandling og utvikling innen kulturfeltet i Valdres, med både kulturaktører, næringsliv og kommunene. Du skal bidra med å styrke bruk av kultur i tråd med Valdres Natur- og Kulturpark KO sitt mandat, der kultur er en viktig del av merkevarebyggingen. Vi har en ambisiøs målsetning om å bli best i fylket på samhandling med utgangpunkt i kulturfeltet!  

Dine oppgaver vil blant annet være  

- videreutvikle festivalnettverket, sammen med festivalene  
- følge opp definerte ansvarsområder for Valdres, som folkemusikk og stølsdrift 
- jobbe sammen med kommunene og Valdresmusea i kulturnettverket 
- videreutvikle stavkirkenettverket, sammen med kirkeverger/sokneråd, Visit Valdres og Valdresmusea  
- følge opp Ung i Valdres  
- etablere gode samarbeid mellom næringslivet og kulturaktører 
- jobbe tverrfaglig for å bygge opp under merkevaren Valdres 
- samarbeide med det offentlige, private og frivillige organisasjoner  

Det er mange små og store aktiviteter innen kultur, som er viktig for lokalsamfunnet i Valdres. Flere av festivalene i Valdres har et nasjonalt og internasjonalt nivå. Stavkirkene våre er en spesielt verdifull del av den norske bygningsarven.  

Du bør ha utdanning innen kultur- eller samfunnsfag. Interesse og kunnskap om samfunnsutvikling er en fordel. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med involvering, samarbeid og kommunikasjon.  

Som person må du motivere og involvere, kunne jobbe selvstendig, men også sammen med andre, både medarbeidere, fagfelt og i prosjekt.  

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling innen et viktig utviklingsområde for Valdres. Du vil jobbe tett sammen med vår rådgiver for kulturarv og lokalsamfunnsutvikling. Lønn gis etter kommunalt lønnsreglement, og du får gode pensjonsvilkår i KLP. Vi har et svært godt arbeidsmiljø, der alle bidrar til dette og å videreutvikle arbeidsplassen!  

Om Valdres

Valdres strekker seg fra skogkledde daler til Jotunheimen, med flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. I bygdene står primærnæringene sterkt. Det er flere kommunesentrum, og regionsenteret Fagernes har bystatus. Valdres Natur- og kulturpark KO er eid av kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Vi skal styrke verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet med langsiktig merkevarebygging knyttet til lokalt styre, natur- og kulturverdier. Samarbeid er grunnleggende, og vi jobber sammen med offentlige og private aktører for at du skal velge Valdres som ditt sted! 
Les mer på velgvaldres.no  

Om Valdres Natur- og Kulturpark

Valdres Natur- og Kulturpark KO er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.  
Les mer om Valdres Natur- og Kulturpark her

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, tariffavtaler og lokale reglement. 

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må du begrunne anmodningen om unntak (jf. Offentleglova § 25, andre ledd). Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om unntak fra å stå på offentlig søkerliste ikke tas til følge. 

Søknadsfrist: 15.04.2024 
Oppstart: Snarest

Mer info?
Kontakt daglig leder, Bente Lindahl, tlf. 909 39 224 bente.lindahl@valdres.no 

Søknad med CV sendes til post@valdres.no 

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord: