For å gi deg den beste opplevelsen, brukes informasjonskapsler på dette nettstedet. Finn ut mer her.

Allow cookies

EN

NO

DE

Nå er det fullt fokus på Fagernes S-Hande

30. Oktober 2019

Mye vil ha mer, sa Vidar Eltun og skisserte et samlet Valdres felles mål om å få E16 raskt fullført i fullgod standard. Regionstyret, næringslivet og lastebileierforbundet jobber nå for fullt for å få FagernesS-Hande inn i NTP. Statens vegvesens region Øst er med på laget. (F.v) Helge Orten (leder av transportkomiteen), Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark), Therese Høy (prosjektleder i Statens vegvesen), Vidar Eltun (leder av Stamvegutvalget).

Jubelen etter åpningen av E16 Bagn - Bjørgo i nye Bagnskleivtunnelen hadde knapt lagt seg før regionstyret i Valdres rigget et møte med leder av stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Helge Orten, samme ettermiddag.

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark
redaksjonen@valdres.no

Med på møtet var næringslivet i Valdres, representert ved Erik Engelien i Visit Valdres, Norsk Lastebileierforbund ved Johannes Kjørlien og Odd Haakenstad og Statens vegvesen ved Therese Høy, Knut Westerbø, Jon Rabben Lundby og Vegar Antonsen. Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand overværte også møtet.

Full uttelling

- I dag takker vi for en fantastisk jobb med å gjøre Bagnskleiva om til en flott og trygg veg, at oppstarten med Kvamskleiva er prioritert i statsbudsjettet og at prosjektet mellom Hande og Øylo også mottok ekstra utbedringsmidler over samme statsbudsjett. Men for å få full uttelling av den vintersikre fjellovergangen og økende trafikk fra mjøsområdene må vi nå fokusere på å få FagernesS - Hande inn i Nasjonal transportplan igjen, åpnet Vidar Eltun i sitt innlegg.

Uten jernbane og flyplass

- Det finnes knapt et regionsenter i Norge med en årsdøgntrafikk på opp mot 11.000. Europavegen deler et sentrum med skole- og helsetilbud i to, og miljø- og næringsutvikling av Fagernes står i stampe i påvente av en ny vegtrasé. Med utbedret fv. 33 over Tonsåsen vil E16 gjennom Fagernes også bli et stort knutepunkt for trafikken østfra. For beredskap, næringsliv, reiseliv og loaklbefolkning er Fagernes allerede en stor flaskehals når europavegen er eneste felles transportåre, sa Erik Engelien til Orten. 

Norsk Lastebileierforbund har i flere år vært tydelige på at de støtter en fullføring av E16, før det påbegynnes utbedringer av øvrige fjelloverganger, noe Johannes Kjørlien også understreket i sitt innlegg.

I mars 2018 forklarte daværende samferdselsminister, Ketil Solvik Olsen, at FagernesS - Hande ble for dyrt og prosjektet måtte slankes. En prosjektoptimaliseringsanalyse (SPA-analyse) viser nå at prosjektet kan reduseres med 45,6 prosent av kostnadene.

- Valdres og Statens vegvesen har gjort sitt. Vi har svart ut den utfordringen, sa Engelien.

- Kan begynne nå

Statens vegvesen stiller seg bak Valdres felles ønske om å få fjernet den siste, store proppen på E16 gjennom dalen. 

- Situasjonen er at med kun fem millioner i planmidler, kan Statens vegvesen starte opp revideringen av kommunedelplanen allerede "i morgen". Da kan byggestart komme allerede i 2023, og det er jo praktisk - for da er vi jo akkurat ferdige med Kvamskleiva, sa prosjektleder Therese Høy med et smil om munnen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)- Riktig å tenke helhet og lengre strekninger. Nasjonal transportplan går i retning av å bli et mer overordnet og strategisk dokument og vi ønsker å se de samme helhetlige prioriteringene i planarbeidet til Statens vegvesen og regionene, sa Helge Orten. (Foto: Lene Hovi)

- Viktig å se helheten 

Helge Orten takket for orienteringen og berømmet den tverrpolitiske og brede enigheten i Valdres. 

- Dere viser meg at Valdres ser seg selv i en større sammenheng, og jeg er glad dere ikke er fornøyde med Bagnskleiva og Kvamskleiva, men nå ser videre fremover. Det er greit å løfte frem enkeltprosjekter som Fagernes, men viktig at dere fortsetter å plassere behovet for omkjøring også i et nasjonalt perspektiv, sa Helge Orten etter en lang dag i Valdres.

- I Valdres er veg viktig. Det så man jo tydelig på det store oppmøtet under åpningen av Bagnskleivtunnelen i dag. Et stort lokalt engasjement og en veg av nasjonal betydning er deres beste argumenter, avsluttet han.

Regionrådsleder Linda Mæhlum Robøle takket Helge Orten for at han tok seg tid, og uttrykte takknemlighet til de gode støttespillerne som sammen kjemper for en rask fullføring av E16 gjennom Valdres.

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:
Datoer

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Nyheter Fra Valdres

se Valdresnyheter

News

Mai 2020